Ustawienia

Oferta

Zgodnie ze statutem, Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów. Instytut prowadzi także badania i wykonuje oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu środowiska.

Zakres działalności Instytutu obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska i przyrody, w tym polityki ekologicznej państwa, programów dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu
 • prowadzenie badań i prac rozwojowych w obszarach:
  • kompleksowych badań środowiska (w tym procesów i skutków degradacji)
  • polityki ekologicznej oraz strategii, programów i planów ochrony środowiska
  • ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
  • przeciwdziałania zmianom klimatu
  • ochrony przed hałasem; ochrony krajobrazu
  • ochrony żywych zasobów przyrody
  • ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi
  • ochrony i odnowy zasobów wodnych
  • gospodarki odpadami
  • gospodarki substancjami chemicznymi w środowisku
 • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby praktyki
 • wykonywanie prac zapewniających skuteczną realizację zobowiązań wynikających z podpisanych i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów dotyczących ochrony środowiska

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZYCH ZAKŁADÓW!