Ustawienia

Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego wchodzą następujące osoby:

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. inż. Roman Niżnikowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ

dr Leszek Karski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ

dr hab. Agnieszka Kolada

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ

dr Magdalena Kruza-Bautista

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. inż. Jacek Kamiński
 • prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
 • prof. dr hab. inż. Janusz Olejnik
 • prof. dr hab. Barbara Gworek
 • dr hab. inż. Przemysław Postawa
 • dr hab. Janusz Czerepko
 • dr hab. Agnieszka Pasztaleniec
 • dr hab. Łukasz Popławski
 • dr inż. Paweł Figat
 • dr inż. Agnieszka Tomaszewska
 • dr Joanna Bukowska
 • dr Michał Ciepłucha
 • dr Jacek Kołoczek
 • dr Łukasz Młynarkiewicz
 • dr Agnieszka Ochocka
 • mgr inż. Monika Sekuła

PRZEDSTAWICIEL MNiE

dr  Anna Dąbrowska