Seminarium naukowe: „Jak ograniczyć marnotrawstwo żywności? Działania, zalecenia.”

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Jak ograniczyć marnotrawstwo żywności? Działania, zalecenia. 27 kwietnia 2021, godz. 10.00 Zapraszamy naukowców, pra [...]

V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Bezpieczeństwo i niezawodność systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu generacji OZE”

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Energetyki serdecznie zapraszamy na:   V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat [...]

PODSUMOWANIE IV FORUM INNOWACYJNOŚCI

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem "Polska droga do czystego transpotu". Celem spotkania była dyskusja nad zmianami w sektorze transportu i mobiln [...]

IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga do czystego transportu”

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, serdecznie zapraszamy na:   IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga do cz [...]

Raport: „Guidelines for Just Transition Implementation”

Eksperci wchodzącego w skład IOŚ-PIB Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) przygotowali raport „Guidelines for Just Transition Implementation”, będący zbiorem wniosków płynących ze zorganizowanej prz [...]

Seminarium naukowe „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy.”

  Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy.   [...]

LVI (PIĘĆDZIESIĄTE SZÓSTE) i LVII (PIĘĆDZIESIĄTE SIÓDME) BADANIA BIEGŁOŚCI (PT) Z ZAKRESU POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

ORGANIZATOR PROGRAMU Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa Zakład Akustyki Środowiska Dane kontaktowe organizatora: ul. Kolektorska 4, 01-69 [...]

III FORUM INNOWACYJNOŚCI

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, serdecznie zapraszamy na:   III FORUM INNOWACYJNOŚCI  „Klimat wobec wyz [...]

Konferencja prasowa „Zmiany klimatu w Polsce – co nas czeka w pogodzie w XXI wieku?” Prezentacja wyników projekcji klimatycznych dla Polski – projekt Klimada 2.0

Serdecznie zapraszamy na konferencję online „Zmiany klimatu w Polsce - co nas czeka w pogodzie w XXI wieku?” Prezentacja wyników projekcji klimatycznych dla Polski - projekt Klimada 2.0. organizowan [...]

Konferencja online „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Partnerami: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Bad [...]