Ustawienia

Czasopismo

Czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” jest opracowywane i wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie. Publikowane są w nim prace naukowe oryginalne i przeglądowe z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Interdyscyplinarne prace, opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin, prezentują wzajemne związki zachodzące między reakcjami i procesami w środowisku, zarówno naturalne, jak i powodowane przez człowieka. Prace te dotyczą również zagadnień oraz problemów społeczno-ekonomicznych i technicznych, występujących na terenie Unii Europejskiej, ale także regionalnych, krajowych i lokalnych, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie Environmental  Protection  and  Natural  Resources  (ISSN 2353-8589). Czasopismo jest kwartalnikiem, artykuły są  publikowane w języku angielskim,  on-line w modelu Open Access na platformie De Gruyter Open. Nasze czasopismo jest indeksowane i abstraktowane w wielu bazach, m.in. w Scopus, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, POL-index, Google Scholar, Agricola i innych.

1 grudnia 2021 roku ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z nową listą punktacji czasopism.

Czasopismo IOŚ-PIB „Environmental Protection and Natural Resources/Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” znalazło się na tej liście z liczbą punktów 40.

Ciągły rozwój, utrzymanie wysokiego poziomu naukowego a w efekcie zwiększenie punktacji oraz uzyskanie Impact Factor to nasze główne cele, które mogą zostać osiągnięte dzięki współpracy z Państwem.

Z poważaniem
Redakcja

Dla autorów
Zgłoś artykuł
Etyczne zasady publikowania
Proces recenzji
Rada redakcyjna
i rada naukowo-
-programowa

NAJNOWSZY NUMER

W NAJNOWSZYM NUMERZE:

  • Analysis of Pollutant Emission in Poland From Road Vehicles of the Generalised Category in Accordance With the Vehicle Application Criterion – Krystian Szczepański, Zdzisław Chłopek, Hubert Sar and Magdalena Zimakowska-Laskowska
  • The Real Share of the Morphological Components of Municipal Waste Generated in Municipal Systems in Poland – Beata Waszczyłko-Miłkowska, Jolanta Kamińska-Borak and Katarzyna Bernat
  • Adverse Influence of Legal Surroundings of the Historical Relics of the Underground Works in the Area of Lower Silesia on Removal of the Environmental Risks Related to Them – Maciej Madziarz and Izabela Kotarska
  • Analysis Distribution of Biomass Carbon of Grasslands, Shrubs, and Rainfed Rice Fields on Dry Land in the Aceh Besar District Indonesia – H A Umar, Sufardi Sufardi, Syafruddin Syafruddin, Teti Arabia and Chairil Anwar

Volume 33 (2022): Issue 2 (June 2022)

ARTYKUŁY ARCHIWALNE

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWANA PRZEZ MNISW

Decyzją MNiSW z dn. 01.04.2019 r. czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Dotyczy lat 2019-2020.

„Prowadzenie elektronicznego systemu redakcyjnego czasopisma oraz publikacja artykułów w modelu Open Access poprzez świadczenie usług wydawniczych, marketingowych, dystrybucyjnych, konsultingowych dla czasopisma naukowego „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection and Natural Resources” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 904/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Finansowanie zakończone.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!