Ustawienia

Czasopismo

Czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” jest opracowywane i wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie. Publikowane są w nim prace naukowe oryginalne i przeglądowe z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Interdyscyplinarne prace, opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin, prezentują wzajemne związki zachodzące między reakcjami i procesami w środowisku, zarówno naturalne, jak i powodowane przez człowieka. Prace te dotyczą również zagadnień oraz problemów społeczno-ekonomicznych i technicznych, występujących na terenie Unii Europejskiej, ale także regionalnych, krajowych i lokalnych, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie Environmental  Protection  and  Natural  Resources  (ISSN 2353-8589). Czasopismo jest kwartalnikiem, artykuły są  publikowane w języku angielskim,  on-line w modelu Open Access na platformie De Gruyter Open. Nasze czasopismo jest indeksowane i abstraktowane w wielu bazach, m.in. w Scopus, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, POL-index, Google Scholar, Agricola i innych.

17 lipca 2023 roku ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z nową listą punktacji czasopism.

Czasopismo IOŚ-PIB „Environmental Protection and Natural Resources/Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” znalazło się na tej liście z liczbą punktów 100.

Ciągły rozwój, utrzymanie wysokiego poziomu naukowego a w efekcie zwiększenie punktacji oraz uzyskanie Impact Factor to nasze główne cele, które mogą zostać osiągnięte dzięki współpracy z Państwem.

Z poważaniem
Redakcja

Dla autorów
Zgłoś artykuł
Etyczne zasady publikowania
Proces recenzji
Rada redakcyjna
i rada naukowo-
-programowa

PUBLIKACJE

AHEAD OF PRINT

  • Phthalates in the environment: Their toxicology and associated risk to humans – Paweł Wowkonowicz
  • Transformation of the Energy Sector and Consequences for the Energy Mix: A Case Study of Japan – Igor J. Mitroczuk

Volume 33 (2022): Issue 4 (December 2022)

  • Evaluation of Effectiveness of On-site Wastewater Treatment Systems Located at Roadside Rest Areas: Recognition and Diagnosis of Existing Problems in the Operation of Selected Facilities – Krzysztof Iskra, Paula Przygoda-Kuś, Łukasz Krawczyk and Jan Miodoński
  • Assessment of waste amounts collected through the public system of waste collection and during clean-up activities in public spaces in Poland – Beata Waszczyłko-Miłkowska, Krystian Szczepański, Anna Szymanek, Cezary Wąsik
  • Stabilisation of the power grid with a hydrogen energy buffer – Szymon Banaszak, Marcin Biegun, Stefan Domek, Paweł Dworak, Daniel Figurowski, Michał Kubicki, Olgierd Małyszko, Przemysław Orłowski and Michał Zeńczak
  • How are polychlorinated biphenyls currently being produced, despite the production ban, and do they pose a risk to the environment? – Marta Gabryszewska
  • Reviewers of the „Environmental Protection and Natural Resources” Vol. 33 No 1(91), 2(92), 3(93), 4(94), 2022

ARTYKUŁY ARCHIWALNE

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWANA PRZEZ MNISW

Decyzją MNiSW z dn. 01.04.2019 r. czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Dotyczy lat 2019-2020.

„Prowadzenie elektronicznego systemu redakcyjnego czasopisma oraz publikacja artykułów w modelu Open Access poprzez świadczenie usług wydawniczych, marketingowych, dystrybucyjnych, konsultingowych dla czasopisma naukowego „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection and Natural Resources” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 904/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Finansowanie zakończone.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!