Ustawienia

Projekty Archiwalne

Preludium 14

Nadrzędnym celem projektu jest określenie ekotoksyczności, w stosunku do organizmów żywych, odpadowych tworzyw sztucznych, które mogą pełnić rolę nośnika zanieczyszczeń zarówno organicznych jak i nieorganicznych w środowisku wodnym.
WIĘCEJ

44MPA

CELPROJEKTU Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest określenie ekotoksyczności, w stosunku do organizmów żywych, odpadowych tworzyw sztucznych, które mogą pełnić rolę nośnika zanieczyszczeń zarówno organicznych jak i nieorganicznych w środowisku wodnym. ...
WIĘCEJ

ECOMENTOR

CELPROJEKTU Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej. GRUPADOCELOWA Edukatorzy, mentorzy i osoby zainteresowane zagadnieniami mentoringu ZAKRESPROJEKTU ...
WIĘCEJ

URBANREC

CELPROJEKTU Celem projektu URBANREC („Nowe podejście do wykorzystania odpadów wielkogabarytowych z obszarów miejskich w produkcji produktów o wysokiej wartości dodanej”) jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie ...
WIĘCEJ

EwasteR

CELPROJEKTU Opracowanie nowego, wysokiej jakości, interdyscyplinarnego programu szkoleniowego dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględniającego powiązania istniejące między fazą produkcji produktów a fazą zagospodarowania ...
WIĘCEJ