Ustawienia

Projekty Archiwalne

44MPA

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest określenie ekotoksyczności, w stosunku do organizmów żywych, odpadowych tworzyw sztucznych, które mogą pełnić rolę nośnika zanieczyszczeń zarówno organicznych jak i nieorganicznych w środowisku wodnym. Poznanie ...
WIĘCEJ

ECOMENTOR

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej. Edukatorzy, mentorzy i osoby zainteresowane zagadnieniami mentoringu opracowanie standardu kompetencji ...
WIĘCEJ

URBANREC

Celem projektu URBANREC (“Nowe podejście do wykorzystania odpadów wielkogabarytowych z obszarów miejskich w produkcji produktów o wysokiej wartości dodanej”) jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie jego ...
WIĘCEJ

EwasteR

Opracowanie nowego, wysokiej jakości, interdyscyplinarnego programu szkoleniowego dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględniającego powiązania istniejące między fazą produkcji produktów a fazą zagospodarowania odpadów ...
WIĘCEJ