Ustawienia

Laboratorium Stref Czystego Transportu

CEL
PROJEKTU

Celem projektu jest dostarczenie polskim samorządom praktycznej wiedzy na temat tworzenia i prowadzenia Stref Czystego Transportu (SCT) oraz wsparcie ich w wymianie opinii i doświadczeń na ten temat. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. cykl warsztatów, wyjazd studyjny, badanie opinii, rekomendacje dotyczące tworzenia SCT w polskich miastach i skierowaną do JST kampanię edukacyjno-promocyjną.

GRUPA
DOCELOWA

  • Przedstawiciele samorządu terytorialnego w Polsce

ZAKRES PROJEKTU

  • Warsztaty tematyczne dla przedstawicieli samorządów
  • Zagraniczna wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów
  • Badanie opinii w wybranych samorządach, w których prawdopodobne jest wprowadzenie SCT
  • Konsultacje eksperckie dla przedstawicieli samorządów dotyczące wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych w ramach projektu
  • Opracowanie zawierające rekomendacje dotyczące tworzenia SCT w polskich miastach, wnioski z badania i przykłady sprawdzonych rozwiązań stosowanych w SCT za granicą
  • Kampania edukacyjno-promocyjna dotycząca SCT

FINANSOWANIE

Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

PARTNERZY
PROJEKTU

Norsk elbilforening / Norwegian EV Association
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

CZAS
REALIZACJI

listopad 2022 – listopad 2023

STRONA WWW