Ustawienia

LIFE-REMY (Reducing Emission Modelling Uncertainty)

CELPROJEKTU LIFE-REMY. Redukcja niepewności danych emisyjnych używanych na potrzeby modelowania jakości powietrza Celem projektu jest stworzenie aktualnych, kompleksowych i spójnych wytycznych, które pomogą instytucjom zajmującym się modelowaniem jakości powietrza zredukować ...
WIĘCEJ