Ustawienia

LIFE-REMY (Reducing Emission Modelling Uncertainty)

CELPROJEKTU LIFE-REMY. Redukcja niepewności danych emisyjnych używanych na potrzeby modelowania jakości powietrza Celem projektu, w którym swój udział ma Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB, jest stworzenie aktualnych, kompleksowych i ...
WIĘCEJ