Ustawienia

Staże w IOŚ-PIB

Od 30 maja zapraszamy studentów i absolwentów studiów wyższych do aplikowania na trzymiesięczny odpłatny staż w IOŚ-PIB. Staż będzie odbywał się w 9 komórkach organizacyjnych Instytutu:

 1. Ośrodku Zrównoważonego Rozwoju;
 2. Zakładzie Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami – Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju;
 3. Zakładzie Modelowania Atmosfery i Klimatu – Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju;
 4. Zakładzie Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu – Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju;
 5. Zakładzie Akustyki Środowiska – Ośrodek Zintegrowanych Badań Środowiska;
 6. Centralnym Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab – Ośrodek Zintegrowanych Badań Środowiska;
 7. Księgowości – Główny Księgowy;
 8. Dziale Projektów;
 9. Ośrodku Rozwoju Systemów Informatycznych.

Opis zadań Ośrodków znajduje się na stronie głównej ios.edu.pl

Staż w IOŚ-PIB jest płatny i wynosi 3 600 zł brutto miesięcznie.

PROCES KWALIFIKACYJNY

Staż poprzedzony jest dwuetapowym procesem kwalifikacyjnym.

Etap I

Etap I

Do 20 czerwca 2023 r. (wtorek, do godz. 24.00) na adres staze@ios.edu.pl prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 1. CV oraz list motywacyjny – w dokumencie należy wskazać preferowane komórki organizacyjne IOŚ-PIB, w których kandydat chce odbyć staż oraz preferowany termin odbycia trzymiesięcznego stażu;
 2. zaświadczenie z uczelni (jeśli kandydatem na staż jest student) lub kopia dyplomu wyższej uczelni (jeśli kandydatem na staż jest absolwent). Pobierz zaświadczenie
 3. oświadczenie Stażysty o zapoznaniu się z Regulaminem Programu Stażowego i Klauzulą informacyjną RODO.  Pobierz oświadczenie

Do 23 czerwca br. (piątek) osoby zakwalifikowane do etapu II, otrzymają zaproszenie mailowe na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap II

W dniach 3-7 lipca br., w siedzibie IOŚ-PIB, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone przez Komisje Rekrutacyjne. Podczas rozmowy będzie oceniana wiedza i umiejętności oraz predyspozycje Kandydata w zakresie działalności komórek organizacyjnych do których aplikuje.

Do 7 lipca br. osoby zakwalifikowane na staż zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

*O ewentualnych zmianach organizacyjnych lub związanych z terminami procesu kwalifikacyjnego będziemy Państwa informować mailowo. Zmiany te będą także zamieszczane na powyższej stronie.

Wszelkie pytania związane z programem stażowym prosimy o przesyłanie na adres staze@ios.edu.pl lub kontakt z koordynatorką projektu, Moniką Biernat tel. kom. 733 626 026


Do pobrania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.