Ustawienia

Praca

Jesteśmy profesjonalną i otwartą na współpracę jednostką naukowo-badawcza, zajmująca kluczową pozycję wśród instytucji krajowych działających w obszarze ochrony środowiska.

Poprzez podejmowane działania dążymy do zapewnienia równowagi środowiska naturalnego, stanowiącego podstawę dynamicznej gospodarki i zdrowego społeczeństwa w Polsce, poprzez wspieranie krajowych i lokalnych organów ochrony środowiska i zainteresowanych podmiotów w ich działaniach na rzecz ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi, tak aby mogły zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.

Nasze wartości:

 • Wiedza
 • Profesjonalizm
 • Odpowiedzialność
 • Zaangażowanie
 • Partnerstwo

CO OFERUJEMY?

umowa o pracę

elastyczne godziny pracy

niezbędne narzędzia pracy

nowoczesne oprogramowanie

współpraca z ekspertami i pasjonatami ochrony środowiska

spotkania integracyjne

pracownicze plany kapitałowe

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

prywatna opieka medyczna

szkolenia, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji

możliwość awansów pionowych i poziomych

specjalistyczne, branżowe wydawnictwa

OFERTY PRACY

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy
i dołączenia do naszego zespołu.


Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Zakładzie Technologii Ścieków we Wrocławiu
OGŁOSZENIE • Adiunkt
  Główne obszary działania: oceny losu i zachowania związków chemicznych w środowisku, oceny cyklu życia, wykonywanie obliczeń śladu węglowego
  OGŁOSZENIE O WYBORZE

 • Adiunkt
 • Główne obszary działania: przeprowadzanie środowiskowych ocen cyklu życia (LCA) dla produktów/ procesów/instytucji, szacowanie śladu środowiskowego (w tym wykonywanie obliczeń śladu węglowego oraz wodnego), opracowywanie scenariuszy technologicznych konwersji odpadów do energii, paliw transportowych oraz nowych produktów o wartości dodanej.
  OGŁOSZENIE O WYBORZE

 • Adiunkt
 • Główne obszary działania: inwentaryzacja, raportowanie i prognozowanie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza dla sektora transportu oraz raportowanie innych informacji wynikających z konwencji ONZ (UNFCCC oraz UNECE CLRTAP)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.