Ustawienia

Praca

Jesteśmy profesjonalną i otwartą na współpracę jednostką naukowo-badawcza, zajmującą kluczową pozycję wśród instytucji krajowych działających w obszarze ochrony środowiska.

Poprzez podejmowane działania dążymy do zapewnienia równowagi środowiska naturalnego, stanowiącego podstawę dynamicznej gospodarki i zdrowego społeczeństwa w Polsce, poprzez wspieranie krajowych i lokalnych organów ochrony środowiska i zainteresowanych podmiotów w ich działaniach na rzecz ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi, tak aby mogły zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.

Nasze wartości:

  • Wiedza
  • Profesjonalizm
  • Odpowiedzialność
  • Zaangażowanie
  • Partnerstwo

CO OFERUJEMY?

umowa o pracę

elastyczne godziny pracy

niezbędne narzędzia pracy

nowoczesne oprogramowanie

współpraca z ekspertami i pasjonatami ochrony środowiska

spotkania integracyjne

pracownicze plany kapitałowe

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

prywatna opieka medyczna

szkolenia, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji

możliwość awansów pionowych i poziomych

specjalistyczne, branżowe wydawnictwa


OFERTY PRACY

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy
i dołączenia do naszego zespołu.

Młodszy specjalista inżynieryjno-techniczny (satelity) w Zakładzie Modelowania Atmosfery i Klimatu
OGŁOSZENIE


Młodszy specjalista inżynieryjno-techniczny (analityk) w Zakładzie Modelowania Atmosfery i Klimatu
OGŁOSZENIE


Główny specjalista inżynieryjno-techniczny (chemik) w Zakładzie Modelowania Atmosfery i Klimatu
OGŁOSZENIE


Specjalista inżynieryjno-techniczny (informatyka) w Zakładzie Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami
OGŁOSZENIE


Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Ekotoksykologii
OGŁOSZENIE


Konkurs na stanowisko Profesora w IOŚ -PIB
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Konkurs na stanowisko Adiunkta w IOŚ -PIB
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny w Zespole Inwentaryzacji i Raportowania Emisji (ZIiRE)
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

OGŁOSZENIE


Konkurs na stanowisko Adiunkta w IOŚ-PIB
OGŁOSZENIE O WYBORZE


Ekspert do oceny wniosków w programach „Innowacje dla Środowiska” oraz „Wodoryzacja Gospodarki”
OGŁOSZENIE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.