Ustawienia

E-learning

ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej”

Ogólnodostępna i bezpłatna platforma e-learningowa. Stanowi zaawansowane narzędzie do tworzenia i realizacji programów szkoleniowych w trybie online i mieszanym, oferując bazę praktyk, doświadczeń i ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane w jej ramach.
WIĘCEJ

KLIMADA 2.0 – Baza wiedzy o zmianach klimatu

Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń
WIĘCEJ