Ustawienia

Patronaty

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działalności IOŚ-PIB, podkreślając ich szczególny charakter i znaczenie w procesie realizacji polityki ochrony środowiska.

IOŚ-PIB nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego interes lub politykę wizerunkową. IOŚ-PIB nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny, reklamowy, komercyjny (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowy (służący promocji produktów i usług zarówno organizatora, jak i jego partnerów).

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Organizator, który otrzymał patronat IOŚ-PIB, ma prawo do wykorzystania logo IOŚ-PIB w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo IOŚ-PIB podlegają akceptacji Instytutu.

Świadczenia promocyjne dot. przedsięwzięć objętych patronatem IOŚ-PIB są przedmiotem odrębnych ustaleń i będą każdorazowo omawiane z organizatorami.

Udział w wydarzeniu przedstawiciela IOŚ-PIB i wygłoszenie prelekcji na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Wnioskodawca, któremu zostanie przyznany patronat Instytutu, jest zobowiązany do podania tej informacji we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach www związanych z realizacją przedsięwzięcia  wraz z zamieszczeniem logo IOŚ-PIB, który zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez organizatora we wniosku.

Wszystkie materiały, które będą zawierały logo, muszą uzyskać akceptację Instytutu.

Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logo, informacji o istotnych zmianach w realizacji mogą skutkować cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych edycjach.

Decyzja w sprawie objęcia patronatem ma charakter uznaniowy. Instytut może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.

UDZIELONE PATRONATY

Kongres Nowej Mobilności 2021 Manufaktura Elektromobilności
Konferencja “Innowacyjna Gmina”
Konkurs TOPTEN – HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021
III edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”
IV Edycja Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019
Kampania społeczno-edukacyjna “NIE dla smogu!”
Spektakl Eko-Akrobatyczny “Dziewczynka z zapałkami. Świat smogu”.
Szkolenie praktyczne. Selektywna zbiórka odpadów.
Kongres ESG – Polska Moc Biznesu
Spektakl Eko-Akrobatyczny „Plastikowy Cyrk Doktora Dolittle”