SIEDZIBA GŁÓWNA

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Adres

ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Telefon

tel.:22 37 50 525 (sekretariat)
tel.:22 37 50 511, 37 50 556(centrala)

Fax

fax.: 22 37 50 501

E-mail

E-mail: sekretariat@ios.edu.pl

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Adres

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa

Telefon

tel.:22 37 50 634 (sekretariat)
tel.:22 37 50 600 (centrala)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami "KOBIZE"

Adres

ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Telefon

tel.:22 56 96 511

Fax

fax.: 22 833 57 548

E-mail

E-mail: sekretariat@kobize.pl

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Adres

ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Telefon

tel.:22 375 06 23

Fax

fax.: 22 37 50 501

E-mail

E-mail: kozk@ios.edu.pl

Zakład we Wrocławiu

Zakład Technologii Ścieków

Adres

ul. Kleczkowska 52f
50-227 Wrocław

Telefon

tel.:71 329 27 20(centrala)
tel.:513-151-627

Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska "Puszcza Borecka"

Diabla Góra

Adres

Diabla Góra
11-612 Kruklanki

Telefon

tel.:22 37 50 655


IOŚ-PIBNumer telefonu E-maile
FAX(22) 37 50 501
Sekretariat(22) 37 50 525sekretariat@ios.gov.pl
Komórki organizacyjneNumer telefonuE-maile
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami(22) 56 96 511sekretariat@kobize.pl
Ośrodek Ochrony Atmosfery(22) 37 50 634
Zakład Ocen i Analiz Jakości Powietrza(22) 37 50 611bd@ios.gov.pl
Zakład Akustyki Środowiska(22) 37 50 607 fax: (22) 833-69-28bh@ios.gov.pl
Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu (22) 37 50 634ba@ios.gov.pl
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych - CentLab(22) 37 50 532 (22) 37 50 533centlab@ios.edu.pl
Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska (22) 833-30-53 (22) 832-33-02 fax:(22) 833-30-53bn@ios.gov.pl
Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka(22) 37 50 655puszcza.borecka@ios.gov.pl
Zakład Ochrony Wód(22) 37 50 618bj@ios.gov.pl
Zakład Kształtowania Środowiska (22) 37 50 544be@ios.gov.pl
Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju or@ios.gov.pl
Zakład Zmian Klimatu (22) 37 50 502 (22) 37 50 570bc@ios.gov.pl
Zakład Krajobrazu i Ocen Środowiskowych(22) 37 50 516bm@ios.gov.pl
Zakład Ochrony Przyrody(22) 37 50 631 fax: (22) 833-69-28bo@ios.gov.pl
Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (22) 37 50 630
Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami or@ios.gov.pl
Zakład Strategii Środowiskowychor@ios.gov.pl
Ośrodek Ochrony Ziemi(22) 37 50 525oz@ios.gov.pl
Zakład Ekotoksykologii(22) 37 50 635bt@ios.gov.pl
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka(22) 37 50 503 (22) 37 50 518bi@ios.gov.pl
Dział Finansowo-Księgowy(22) 37 50 555 (22) 37 50 529 (22) 37 50 527ef@ios.gov.pl
Dział Projektów(22) 37 50 524 (22) 37 50 563 (22) 37 50 564 (22) 37 50 562pe@ios.gov.pl
Dział Administracyjny(22) 37 50 565 fax: (22) 37 50 522
Dział Zamówień Publicznych(22) 37 50 575 (22) 37 50 579zamowienia@ios.gov.pl
Dział Informatyki(22) 37 50 510
Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych(22) 37 50 618
Sekretariat Naukowy(22) 37 50 568zs@ios.gov.pl
Wydawnictwo(22) 37 50 558, (22) 37 50 553 wydawnictwa@ios.gov.pl
Biblioteka Naukowa(22) 37 50 521biblioteka@ios.gov.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania(22) 37 50 538bb@ios.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych(22) 37 50 593 iodo@ios.gov.pl
Dział Kadr(22) 37 50 537 (22) 37 50 582do@ios.gov.pl
Radcowie Prawni(22) 37 50 559 (22) 37 50 531radcowieprawni@ios.gov.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Promocji(22) 37 50 574 redakcja@ios.gov.pl
Samodzielne Stanowisko ds. BHP bhp@ios.gov.pl
Dział Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych(22) 37 50 514
Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego(22) 37 50 595, +48 573 190 701
Kontrola Wewnętrzna
Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu(22) 375 06 23kozk@ios.edu.pl