Ustawienia

Lista umów realizowanych w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport kończący prace Zespołu ds. sytuacji w Odrze

Zespół do spraw sytuacji powstałej na Odrze, złożony z naukowców i ekspertów, został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska, Panią Annę Moskwę, na mocy zarządzenia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw sytuacji powstałej na rzece Odrze.
WIĘCEJ

Białowieża Forest

Dojrzeć ją można z większej odległości, niż inne lasy, nie tylko z powodu równości gruntu, ale z powodu ogromu drzew i wielkiej głębi obszarów leśnych. Skutkiem tych głębin, puszcza odrzyna ...
WIĘCEJ

XYLOPOLIS

CELPROJEKTU Do celów projektu należy m.in. wykreowanie podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ...
WIĘCEJ