Ustawienia

Praktyki

Proces aplikacji

Zgłoszenia dotyczące odbycia praktyki w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym prosimy kierować na adres: kariera@ios.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: Praktyki.

Do wiadomości prosimy dołączyć:

  1. CV,
  2. krótką informację o sobie i o swoich zainteresowaniach,
  3. informację o preferowanej komórce organizacyjnej Instytutu, w której miałaby się odbyć praktyka,
  4. informację o preferowanym terminie odbycia praktyk.

Ostateczna decyzja o przyjęciu na praktyki podejmowana jest w oparciu o przekazane dokumenty, po akceptacji kierownika Zakładu, w którym miałaby się praktyka odbyć.

Po zakwalifikowaniu na praktyki, poprosimy o dostarczenie:

  1. podpisanej przez uczelnię umowy/ porozumienia w sprawie praktyk (w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, również kopia upoważnienia lub pełnomocnictwa),
  2. ubezpieczenia NNW.

Pytania prosimy kierować na adres: kariera@ios.edu.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów ubiegających się o możliwość odbycia praktyki: