Ustawienia

Projekty aktualne

Białowieża Forest

KRAJOWY OŚRODEK ZMIAN KLIMATU Jesteśmy interdyscyplinarnym ośrodkiem publicznym zajmującym się analizą zmiany klimatu i jej skutków. Powstaliśmy w 2020 roku w ramach IOŚ-PIB, aby dostarczać wiedzę i rozwiązania w obszarze ...
WIĘCEJ

InCoNaDa

CELPROJEKTU W ramach projektu INCONADA IOŚ-PIB wykonuje zadanie, które ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przeprowadzenie kompleksowej analizy przestrzennej i tematycznej zawartości produktów CLMS (Copernicus Land Monitoring Service) w ...
WIĘCEJ

Schools Go Green

CELPROJEKTU Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców postawy proekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku dla środowiska ...
WIĘCEJ

XYLOPOLIS

CELPROJEKTU Do celów projektu należy m.in. wykreowanie podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ...
WIĘCEJ

Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r.

CELPROJEKTU Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie elementów systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju – Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r. i Modelu Struktury Przestrzenno-Funkcjonalnej Kraju. GRUPADOCELOWA Odbiorcami wyników projektu są ...
WIĘCEJ

CWPharma 2

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami wodnymi w celu zmniejszenia zrzutów substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego i wód regionalnych w oparciu o ulepszone działanie podmiotów publicznych i prywatnych zajmujących się kwestiami jakości wody.
WIĘCEJ