Ustawienia

Projekty aktualne

Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r.

CELPROJEKTU Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie elementów systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju – Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r. i Modelu Struktury Przestrzenno-Funkcjonalnej Kraju. GRUPADOCELOWA Odbiorcami wyników projektu są ...
WIĘCEJ

Białowieża Forest

Dojrzeć ją można z większej odległości, niż inne lasy, nie tylko z powodu równości gruntu, ale z powodu ogromu drzew i wielkiej głębi obszarów leśnych. Skutkiem tych głębin, puszcza odrzyna ...
WIĘCEJ

Schools Go Green

CELPROJEKTU Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców postawy proekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku dla środowiska ...
WIĘCEJ

XYLOPOLIS

CELPROJEKTU Do celów projektu należy m.in. wykreowanie podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ...
WIĘCEJ