Ustawienia

Projekty aktualne

LIFE VIIEW 2050

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki klimatycznej UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r.
WIĘCEJ

Projekt INRANOS

CELPROJEKTU Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie dwóch typów urządzeń (tłumiki przyszynowe ...
WIĘCEJ

Projekt INRAVIS

CELPROJEKTU Celem niniejszego projektu jest stworzenie rozwiązań ograniczających szkodliwe emisje drgań do środowiska. W tym celu wykorzystane zostaną materiały z recyklingu, co dodatkowo jest związane z mniejszym zużyciem energii, a ...
WIĘCEJ

ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej”

CELPROJEKTU Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce i Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz przygotowanie wysokiej jakości szkoleń GRUPADOCELOWA Funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki ...
WIĘCEJ

Projekt PROM

CELPROJEKTU Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacjistrat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (w skrócie PROM) to pierwszy tego typu projekt badawczyw Polsce, którego celem jest zbadanie, ...
WIĘCEJ

KLIMADA 2.0

CELPROJEKTU Dostarczenie kompleksowych informacji i wiarygodnych danych, o przyczynach i skutkach zmian klimatu, wrażliwości poszczególnych sektorów na te zmiany i możliwości adaptacji do nich GRUPADOCELOWA Ogół społeczeństwa z uwzględnieniem administracji publicznej ...
WIĘCEJ

LIFE Climate CAKE PL

CELPROJEKTU Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagającego opracowywanie przekrojowych analiz skutków różnych rozwiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Cele projektu wpisują ...
WIĘCEJ