Ustawienia

Projekty aktualne

LIFE VIIEW 2050

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki klimatycznej UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r.
WIĘCEJ

Projekt INRANOS

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie dwóch typów urządzeń (tłumiki przyszynowe i ...
WIĘCEJ

Projekt INRAVIS

Celem niniejszego projektu jest stworzenie rozwiązań ograniczających szkodliwe emisje drgań do środowiska. W tym celu wykorzystane zostaną materiały z recyklingu, co dodatkowo jest związane z mniejszym zużyciem energii, a co ...
WIĘCEJ

ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej”

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce i Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz przygotowanie wysokiej jakości szkoleń Funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit), osoby ...
WIĘCEJ

Projekt PROM

Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacjistrat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (w skrócie PROM) to pierwszy tego typu projekt badawczyw Polsce, którego celem jest zbadanie, ile ...
WIĘCEJ

KLIMADA 2.0

Dostarczenie kompleksowych informacji i wiarygodnych danych, o przyczynach i skutkach zmian klimatu, wrażliwości poszczególnych sektorów na te zmiany i możliwości adaptacji do nich Ogół społeczeństwa z uwzględnieniem administracji publicznej Utworzenie bazy ...
WIĘCEJ