Ustawienia

Projekty aktualne

ECOMENTOR

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej. Działania projektu koncentrują się na uczeniu się w miejscu pracy ...
WIĘCEJ

URBANREC

Celem projektu URBANREC jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie jego skuteczności w różnych regionach Europy: północnym, śródziemnomorskim, wschodnim i południowo-wschodnim, reprezentowanych przez 3 kraje UE (Hiszpanię, ...
WIĘCEJ