Ustawienia

PARC – PARTNERSHIP FOR THE ASSESSMENT OF RISKS FROM CHEMICALS

CEL
PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu Partnerstwo na rzecz oceny ryzyka związanego z chemikaliami (PARC) jest promowanie współpracy europejskiej, postęp badań, zwiększenie wiedzy na temat oceny ryzyka chemicznego i szkolenie z zakresu odpowiednich umiejętności metodologicznych. Wyniki pomogą w uruchomieniu europejskich i krajowych strategii zmniejszających ryzyko stwarzane przez niebezpieczne chemikalia dla zdrowia i środowiska. Ponadto przyczynią się one do ograniczenia badań na zwierzętach i wdrożenia strategii oceny ryzyka nowej generacji.

Główne cele projektu  PARC:

  • wzmacnianie podstaw naukowych oceny ryzyka chemicznego w UE, poprzez zbliżanie ekspertów ds. oceny ryzyka i osób zarządzających oraz naukowców w celu przyspieszenia opracowywania nowych metod,
  • zapewnienie nowych danych, metod i innowacyjnych narzędzi osobom odpowiedzialnym za ocenę i zarządzanie ryzykiem narażenia na działanie substancji chemicznych,
  • umożliwienie przejścia do oceny ryzyka nowej generacji (Next Generation Risk Assessment -NGRA),
  • wzmocnienie sieci skupiających podmioty wyspecjalizowane w różnych dziedzinach nauki, przyczyniających się do oceny ryzyka.

Celem operacyjnym projektu jest wygenerowanie nowych, łatwo dostępnych i użytecznych danych, wraz z nowymi metodami i narzędziami służącymi ocenie danych. W szczególności, PARC będzie rozwijać narzędzia do identyfikacji nowych, mniej niebezpiecznych substancji, które są zgodne z podejściem zrównoważonego rozwoju.

Projekt wspiera strategię Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ambicję Europejskiego Zielonego Ładu „zero zanieczyszczeń”.

GRUPA
DOCELOWA

Urzędy państwowe (szczególnie resort zdrowia i środowiska), regionalne i lokalne, instytucje oraz osoby zarządzające ryzykiem, oceniające ryzyko, wdrażające Ramową Dyrektywę Wodną, Państwowy Monitoring Środowiska oraz użytkownicy końcowi.

ZAKRES
PROJEKTU


PARC wzmocni i będzie dalej rozwijał podstawy naukowe NGRA, czego wynikiem będą kolejne regulacje prawne dotyczące chemikaliów. Działania takie jak: przegląd obecnie stosowanych metod, rozwijanie i promowanie badań interdyscyplinarnych, wspierających innowacje w zakresie ochrony zdrowia, jak i środowiska, stanowią podstawę realizacji tego ogólnoeuropejskiego partnerstwa. Jednocześnie, PARC ma rozwijać i opracowywać narzędzia i metody umożliwiające ocenę narażenia i szacowanie ryzyka poprzez integrację głównych dróg/źródeł ekspozycji, mających wpływ na zdrowie człowieka i jakość  środowiska. Projekt PARC koncentruje się na szacowaniu ryzyka, jednakże w nieco innym ujęciu. Przez ponad pół wieku ocena ryzyka chemicznego opierała się niemal wyłącznie na danych uzyskanych w wyniku badań prowadzonych na zwierzętach. Jednak, takie podejście dla celów bezpieczeństwa ludzi było wielokrotnie kwestionowane. Obecne podejście do szacowania ryzyka dla ludzi i środowiska dla tej samej substancji chemicznej często prowadzone jest bez uwzględnienia wszystkich możliwych źródeł narażenia. Kolejną kwestią jest liczba pojedynczych substancji chemicznych i permutacji mieszanin na rynku europejskim. W rezultacie, nie można uzyskać pełnych danych, dotyczących toksyczności in vivo dla wielu substancji chemicznych, na które narażeni są ludzie lub środowisko. Stąd, kluczowym jest opracowanie nowego podejścia do szacowania ryzyka, tak aby poszczególne grupy związków chemicznych mogły być oceniane w bardziej efektywny sposób.

Połączenie danych ze zrozumieniem ścieżek toksyczności stanowi podstawę metodologii nowego podejścia (NAM) do oceny toksyczności chemicznej i zmiany paradygmatu toksykologii regulacyjnej.

Metody High Throughput Screening (HTS) oparte na sposobie działania, takie jak ToxCast i toksykogenomika, mogą już wykrywać aktywność biologiczną, o której wiadomo, że ma negatywny wpływ na punkty końcowe (endpoints) związane ze zdrowiem człowieka. Metody te są już stosowane w ustalaniu priorytetów dla dużej liczby chemikaliów, które mają być poddane badaniu. PARC łączy szeroką społeczność europejskich instytucji badawczych , agencji zdrowia i środowiskowych , w celu rozwoju badań, dzielenia się wiedzą i poprawy umiejętności w zakresie oceny ryzyka chemicznego. Wyniki wypracowane przez to partnerstwo zostaną wykorzystane do wspierania nowych europejskich i krajowych strategii mających na celu zmniejszenie narażenia na niebezpieczne chemikalia i ich wpływu na zdrowie i środowisko życia człowieka.

FINANSOWANIE

Program Unii Europejskiej „Horyzont Europa”
Środki Ministerstwa Edukacji i Nauki: Projekty międzynarodowe współfinansowane

PARTNERZY
PROJEKTU

Environment Agency Austria, Austria Austrian Agency for Health and Food Safety,  Austrian Institute of Technology GmbH, BioNanoNet, Medical University of Innsbruck, Medical University of Vienna, University of Gratz, University of Innsbruck, Private University for Health Sciences, Medical Information and Technology, University of Vienna, Flemish Institute for Technological Research, Sciensano, Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food, Ghent University, Vrije Universiteit Brussel, Flemish Department for the Environment and Spatial Planning, Scientific Institute for Public Service, Catholic University of Leuven, Public Waste Agency of Flanders, Provincial Institute of Hygiene, University of Antwerp, Hasselt University, Croatian Institute of Public Health, Institute for Medical Research and Occupational Health, Ministry of Health / State General Laboratory, State Health Services Organization,Republic of Cyprus, National Centre for Toxic Compounds, Masaryk University, The Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, University of South Bohemia in České Budějovice, University of Ostrava, National Institute of Public Health, University of Chemistry and Technology in Prague, Danish Environmental Protection Agency, Aarhus University, National Food Institute, Technical University, The Capital Region of Denmark, University of Southern Denmark, University of Copenhagen, Health Board, Ministry of Social Affairs, University of Tartu, Finnish Institute for Health and Welfare, Finnish Institute of Occupational Health, Finnish Environment Institute, University of Oulu, Finnish Food authority, Finnish Safety and Chemicals Agency Tukes, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Santé publique France SpF Beneficiary France Bureau de Recherches Géologiques et Minières, French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, French National Centre for Scientific Research, Scientific and Technical Center for Building, École des hautes études en santé publique, French National Institute for Industrial Environment and Risks, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases, National Institute of Health and Medical Research, French Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety, Laboratoire National de Métrologie et d’Essais, French Biodiversity Agency, École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes-Atlantique, University of Konstanz UKON Affiliated Entity, Fraunhofer Institutes Fraunhofer Affiliated Entity, Leibniz-Research Centre for Working Environment and Human Factors, Leibniz Research Institute of Environmental Medicine, Helmoltz Institute for Biological and Chemical Systems / Karlsruhe Institute of Technology, University for Veterinary Medicine,Technical University of Berlin, Martin Luther University Halle- Witenberg, University Hospital Cologne/ University of Cologne, Technical University of Kaiserslautern, Federal Institute for Hydrology, Institute for Prevention and Occupational Medicine of the German Social Accident Insurance – Institute of the Ruhr-University Bochum, Institute and Clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine, University Hospital, Helmholtz Centre for Environmental Research, University of Koblenz-Landau, University Osnabrück, German Environment Agency, German Federal Institute for Risk Assessment, Aristotle University of Thessaloniki, Benaki Phytopathological Institute, Hellenic Food Authorithy, General Chemical State Laboratory, University of Athens, University of Crete, National Public Health Center, University of Iceland, Ministry of Health, Italian National Institute of Health, Consiglio nazionale delle ricerche -Istituto Ricerca sulle Acque, ASST Fatebenefratelli Sacco, Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Istituto universitario di studi superiori, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli studi di Padova, Riga Stradins University University of Latvia, Lithuanian National Public Health Surveillance Laboratory, Lithuanian University of Health Sciences, Laboratoire national de santé, Luxembourg Institute of Health, Luxembourg Institute of Science and Technology, University of Luxembourg, Netherlands National Institute for Public Health and the Environment, KWR Water Research Institute, Radboud University Medical Center, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, Universiteit Leiden – Leiden Academic Centre for Drug Research, Utrecht University, Institute for Risk Assessment Sciences, Vrije Universiteit, Environment & Health, Wageningen Research, Wageningen University – Toxicology, Norwegian Institute of Public Health, Institute of Marine Research, Norwegian Institute for Air Research, Norwegian Institute for Water, Research NIVA, Norwegian University of Life Sciences, Norwegian Veterinary Institute, National Institute of Occupational Health, University Hospital of North Norway, Nofer Institute of Occupational Medicine, Institute of Environmental Protection – National Research Institute, University of Gdansk, University of Life Sciences, National Institute of Health Dr. Ricardo Jorge, Faculty of Medicine, University of Lisbon, Polytechnic of Leiria, University of Minho, Portuguese Environment Agency, General-Directorate of Health, National School of Public Health – Universidade Nova de Lisboa, University of Aveiro UAVR Affiliated Entity Portugal Universidade de Coimbra, Slovak Medical University, Comenius University, National Institute of Public Health, Josef Stefan institute, Geological Survey of Slovenia, University of Maribor, Faculty of Medicine, National Institute of Biology, National Institute of Chemistry, University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy, Slovenian Environment Agency, Slovenia National Laboratory of Health, Food, and Environment,  Institute of Oncology Ljubljana, Cancer Registry of Slovenia, University Medical Centre Maribor, Division for Gynaecology and Perinatology,  Instituto de Salud Carlos III, Institute of Environmental Assessment and water Research-CSIC, University of Granada, University of Las Palmas de Gran Canaria, University of Navarra, University Pablo de Olavide, Andalusian School of Public Health, Fundacion para la investigación y la innovación biosanitaria del principado de Asturias, Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of Valencia Region, Fundación Profesor Novoa Santos, Institute of Health Research Pere Virgili, National Institute of Safety and Health at Work, University of Castilla La Mancha, University of the Basque Country, Swedish Environmental Protection Agency, Karolinska Institute, Swedish Environmental Research Institute, Swedish Chemicals Agency, Örebro University, Research Institutes of Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Food Agency, Stockholm University, Gothenburg University, Lund University, Umeå University, Uppsala University, Swiss Federal Office of Public Health, Agroscope, Swiss centre of excellence for agricultural research AGROSCOPE Represented Associated Partner, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Swiss Federal Office for the Environment, University of Basel, Center for Primary Care and Public Health (Unisanté), Università della Svizzera Italiana, State Secretariat for Economic Affairs, UK Health Security Agency, Brunel University London, Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science, UK Centre for Ecology & Hydrology, Environment Agency, Health and Safety Executive, The Institute of Occupational Medicine, University of Bath, University of Aberdeen, University of Birmingham, University College London, European Chemicals Agency, European Environment Agency, European Food Safety Authority

CZAS
REALIZACJI

01.05.2022 – 30.04.2029