Ustawienia

AdJUST – Lepsze zrozumienie wyzwań, opcji polityk oraz miar sprawiedliwej transformacji energetycznej w Europie

CEL
PROJEKTU

Działania wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia oceny ekonomicznej, analizy statystycznej, a także metody badawcze z innych dyscyplin nauk społecznych — w tym nauk politycznych, nauk o zarządzaniu, administracji publicznej, teorii politycznej, filozofii i etyki — w celu osiągnięcia wiarygodnych metodologicznie wyników badań w zakresie wyzwań związanych ze sprawiedliwą transformacją. Obejmują one wymiar techniczny, ekonomiczny i społeczny/kapitałowy dla przedsiębiorstw, pracowników, gospodarstw domowych i organów publicznych oraz potencjalne skutki dystrybucyjne unijnego Zielonego Ładu, NextGenerationEU i pakietu Fit for 55. W ten sposób AdJUST łączy podejścia badawcze uzupełniających się dyscyplin z ciągłym dialogiem społecznym zapewniając, że projekt opiera się na otwartej nauce, wypracowuje modele sprawiedliwych procedur oraz buduje wzajemne zrozumienie, zaufanie i zdolności wśród obywateli oraz innych interesariuszy w zakresie przejścia do neutralności klimatycznej.

GRUPA
DOCELOWA

W realizację projektu zaangażowane są europejskie organy publiczne, przedstawiciele przemysłu, społeczeństwo obywatelskie i naukowcy, którzy współpracują w celu opracowania i promowania wspólnej wizji na rzecz wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. W tym celu AdJUST łączy podejścia badawcze różnych dyscyplin naukowych z ciągłym dialogiem społecznym.

ZAKRES
PROJEKTU


AdJUST to transdyscyplinarny projekt, którego głównym celem jest osiągnięcie znaczącej zmiany w społecznym zrozumieniu dystrybucyjnych konsekwencji transformacji w kierunku neutralności klimatycznej oraz zidentyfikowanie skutecznych interwencji, które pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków transformacji. W ramach projektu AdJUST działający w ramach IOŚ-PIB zespół CAKE będzie przede wszystkim rozwijać narzędzie modelowe (model d-PLACE) służący ocenie wpływu polityki klimatycznej na gospodarkę. W szczególności, będziemy starali się uwzględnić w modelu specyfikę rynku pracy. Przygotowanie narzędzia pozwoli nam na ocenę jak transformacja niskoemisyjna wpłynie na przepływ pracowników między sektorami. Wyniki analiz zostaną przedstawione w postacie raportów naukowych.

FINANSOWANIE

program Unii Europejskiej „Horyzont Europa”

PARTNERZY
PROJEKTU

Koordynator:
Fondacione Centro Euro-Mediterraneosui Cambiamenti Climatici (CMCC)

Partnerzy:
Asociacion BC3 Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai
Stiftelsen Frischsenteret for Samfunnsokonomisk Forskning
Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change
Asociatia pur Si Simplu Verde
Institute for European Environmental Policy
Osterreichische Forschungsstiftung fur Internationale Entwicklung
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
E3-Modelling AE
Confederatia Patronalia Concordia
Judetul Gorj
Consiliul Judetean Dolj
Consiliul Judetean Calarasi
Consiliul Judetean Hunedoara
Conferderation Europeenne des Syndicats ADF
Stichting Oxfam International
Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA
Arges County Council
Suceava County
Consiliul Judetean Botosani
University College London London School of Economics and Political Science

CZAS
REALIZACJI

1.10.2022 – 30.09.2026

STRONA WWW