Ustawienia

ECEMF (European Climate and Energy Modelling Forum)

CEL
PROJEKTU

Głównym celem projektu ECEMF jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i rozbudowywanych przez partnerów konsorcjum wraz z modelami nowych członków Forum. Stworzona zostanie spójna i adekwatna baza wiedzy oraz wyników badań na potrzeby oceny polityki klimatyczno-energetycznej. Zasoby bazy wiedzy ECEMF wykorzystane zostaną jako wsparcie informacyjne w dyskusji procesu podejmowania decyzji. ECEMF przyczyni się do postępu w nowoczesnym modelowaniu umożliwiając udostępnianie: danych wejściowych przy użyciu otwartych standardów, metod porównywania modeli, naukowych narzędzi programistycznych.

GRUPA
DOCELOWA

 • Eksperci krajowi, przedstawiciele administracji i rządów państw członkowskich i regionów oraz decydenci na szczeblu UE.

ZAKRES
PROJEKTU

Ambitne zadanie jakim jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i rozbudowywanych przez partnerów projektu, wraz z modelami nowych członków Forum, będzie stanowić rdzeń programu badawczego. Dzięki temu stworzona zostanie spójna i adekwatna baza wiedzy oraz wyników badań na potrzeby oceny polityki klimatyczno-energetycznej. Zasoby bazy wiedzy ECEMF wykorzystane zostaną jako wsparcie informacyjne w dyskusji procesu podejmowania decyzji, m.in. w formie raportów politycznych, warsztatów i głośnych wydarzeń. ECEMF przyczyni się do postępu w nowoczesnym modelowaniu umożliwiając udostępnianie: danych wejściowych przy użyciu otwartych standardów, metod porównywania modeli opartych na ogromnym doświadczeniu konsorcjum, naukowych narzędzi programistycznych. Ponadto zostanie ustanowiony trwały, otwarty i przyjazny europejski punkt kontaktowy dla badaczy i decydentów politycznych. Dzięki powiązaniom z trwającymi projektami H2020, społeczności, sieci badawcze i polityczne, ECEMF zmniejszy rozdrobnienie europejskiego krajobrazu badań nad energią i klimatem.


FINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

„Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii”
Dofinansowanie: 92 982 zł
Całkowita wartość: 92 982 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w związku z realizacją projektu „Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii” w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. W związku z realizacją projektu „Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii” (ECEMF – European Climate and Energy Modelling Forum), Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 526425/PnH2/2021 z dnia 10.11.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Instytutem Ochrony  Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”.
Plakat

PARTNERZY
PROJEKTU

 • Konsorcjum ECEMF jest kierowane przez Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (KTH Royal Institute of Technology). W projekcie uczestniczy 15 partnerów z 9 krajów, w tym:
  • CMCC,
  • IIASA,
  • PIK,
  • TU Wien,
  • e-think,
  • TNO,
  • Fraunhofer ISI,
  • E3M,
  • PBL,
  • Ministerie van Infarstructuur en Waterstaat,
  • Artelys,
  • Universidad Pontificia Comillas,
  • TU Delft,
  • University of Melbourne
  • IOŚ-PIB.
   Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy/KOBiZE/CAKE jest członkiem konsorcjum
   i współbeneficjentem projektu.

CZAS
REALIZACJI

2021 – 2025

STRONA WWW