Ustawienia

Projekty Archiwalne

44MPA

CELPROJEKTU Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich ...
WIĘCEJ

ECOMENTOR

CELPROJEKTU Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej. GRUPADOCELOWA Edukatorzy, mentorzy i osoby zainteresowane zagadnieniami mentoringu ZAKRESPROJEKTU ...
WIĘCEJ

URBANREC

CELPROJEKTU Celem projektu URBANREC („Nowe podejście do wykorzystania odpadów wielkogabarytowych z obszarów miejskich w produkcji produktów o wysokiej wartości dodanej”) jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie ...
WIĘCEJ

EwasteR

CELPROJEKTU Opracowanie nowego, wysokiej jakości, interdyscyplinarnego programu szkoleniowego dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględniającego powiązania istniejące między fazą produkcji produktów a fazą zagospodarowania ...
WIĘCEJ