Ustawienia

Projekty Archiwalne

Projekt INRANOS

CELPROJEKTU Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie dwóch typów urządzeń (tłumiki przyszynowe ...
WIĘCEJ

Projekt INRAVIS

CELPROJEKTU Celem niniejszego projektu jest stworzenie rozwiązań ograniczających szkodliwe emisje drgań do środowiska. W tym celu wykorzystane zostaną materiały z recyklingu, co dodatkowo jest związane z mniejszym zużyciem energii, a ...
WIĘCEJ

ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej”

CELPROJEKTU Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce i Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz przygotowanie wysokiej jakości szkoleń GRUPADOCELOWA Funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki ...
WIĘCEJ

Global e-Mobility Forum 2020

CELPROJEKTU Celem Global e-Mobility Forum 2020 jest omówienie instrumentów wspierających realizacje założeń „European Green Deal”. Forum zgromadzi przedstawicieli państw, miast i regionów, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz biznesu, a także liderów ...
WIĘCEJ