Ustawienia

Wyszukiwarka EkoDotacji – utworzenie bazy programów wspierających działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska

CEL
PROJEKTU

Niniejszy projekt ma za zadanie wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki klimatycznej poprzez opracowanie bazy dostępnych programów wsparcia (w formie dotacji i innych form finansowania, w tym kredytów i pożyczek) dedykowanych projektom z zakresu ochrony środowiska. Powyższa baza danych pozwoli na systematyczną analizę programów wsparcia oraz przygotowanie, na potrzeby Ministra Klimatu i innych instytucji, raportów dotyczących potrzeb finansowych i pożądanych kierunków wsparcia polityki klimatycznej. Ponadto, projekt pozwoli na usprawnienie komunikacji programów finansujących realizację polityki klimatycznej. Tym samym projekt przyczyni się do wzrostu tzw. zielonych inwestycji, efektywnego wydatkowania środków publicznych oraz absorbcji środków finansowych UE. Wyszukiwarka EkoDotacji ma również na celu zwiększenie dostępności programów wsparcia dla wszystkich beneficjentów poprzez zebranie ich w jednym miejscu w przejrzysty sposób.

GRUPA
DOCELOWA

Beneficjenci programów wsparcia. Jednostki poszukujące finansowania swojej inwestycji ekologicznej.

ZAKRES
PROJEKTU

Utworzenie bazy programów wspierających i finansujących działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska oraz udostępnienie jej użytkownikom w przejrzysty sposób.


FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZAS
REALIZACJI

10.06.2021 – 30.09.2023