Ustawienia

Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, prowadzona wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


CEL
PROJEKTU

Prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza.

GRUPA
DOCELOWA

Mieszkańcy dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ZAKRES
PROJEKTU

Prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz możliwości uzyskiwania dotacji na cele związane z ochroną środowiska. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się poprzez pracę w trybie stacjonarnym. Osoby zainteresowane są informowane o ogólnych warunkach dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (poziom podstawowy oraz rozszerzony), a także dotacji na inwestycje ekologiczne realizowane przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Warszawie oraz Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie. Potencjalni beneficjenci mogą liczyć na pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosków o dofinansowanie, a także uzyskać informację na temat przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej, a w przypadku zainteresowania odnawialnymi źródłami energii udzielana jest   informacja na temat aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych w tym zakresie.

 

FINANSOWANIE

Miasto stołeczne Warszawa – Dzielnica Wawer

PARTNERZY
PROJEKTU

nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

06.2021 – 12.2021