Ustawienia

Schools Go Green

CEL
PROJEKTU

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców postawy proekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku dla środowiska od najmłodszych lat, w szczególności:

 • wsparcie dzieci i nauczycieli szkół podstawowych w opracowaniu Zielonej Strategii dla szkoły
 • promowanie postawy proekologicznej, działań chroniących środowisko oraz zapobiegających zmianie klimatu
 • wyposażenie uczniów, w tym najmłodszych, w wiedzę i kompetencje pozwalające na rozwiązywanie problemów i wyzwań środowiskowych ważnych z punktu widzenia ich społeczności
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wzbogacanie ich metodyki i narzędzi nauczania w dziedzinie ochrony środowiska

GRUPA
DOCELOWA

 • Bezpośrednia grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych oraz dzieci (6-12 lat)
 • Pośrednie grupy docelowe: szkoły, organizacje pozarządowe, władze lokalne, stowarzyszenia rodziców, decydenci polityczni

ZAKRES
PROJEKTU

W ramach projektu zostaną opracowane:

 • platforma interaktywna i aplikacja mobilna Go Green z zasobami, narzędziami i materiałami pomocniczymi dla nauczycieli
 • barometr Go Green, narzędzie służące do monitorowania efektywności ekologicznej szkół
 • multimedialny eko-słownik w formie krótkich opowiadań wraz z zestawem materiałów e-learningowych wykorzystujących narzędzia audiowizualne
 • zestaw narzędzi Go Green
 • szkolenie dla nauczycieli w celu rozwoju kwalifikacji w dziedzinie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju


FINANSOWANIE

ERASMUS+

PARTNERZY
PROJEKTU

 • Leibniz University Hannover – koordynator projektu
 • Scoala Primara EuroEd
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Emphasys Centre
 • Marca-ADL
 • Danmar Computers Ellinogermaniki Agogi

CZAS
REALIZACJI

1.10.2020 – 31.03.2023