Ustawienia

CAMS2 40 – Serwis Monitoringu Atmosfery Copernicus – Prognoza regionalna

CEL
PROJEKTU

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB bierze udział w projekcie będącym częścią serwisu atmosferycznego Copernicus – CAMS2_40 (Regional Production Services: operational delivery of the European scale air quality component of CAMS). Serwis ma na celu operacyjne dostarczanie produktów prognoz jakości powietrza w skali europejskiej, w rozdzielczości 10 km. Prognoza wiązkowa obliczana jest na podstawie 9 modeli operacyjnych wśród których jest GEM-AQ, używany w IOŚ-PIB zaś dwa kolejne model zostały zaakceptowane przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) jako dodatkowe wsparcie, i będą włączone do prognozy wiązkowej po wypracowaniu pełnej zgodności konfiguracji z modelami operacyjnymi i protokołem operacyjnym w roku 2022. Projekt stanowi unikalne w skali kraju osiągnięcie w zakresie współpracy międzynarodowej, gdyż jak dotąd jest jedynym projektem CAMS w którym instytucja z Polski jest partnerem.

GRUPA
DOCELOWA

  • Mieszkańcy Europy

FINANSOWANIE

Komisja Europejska

CZAS
REALIZACJI

Listopad 2021 – Maj 2025