Ustawienia

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab

Podstawowym zadaniem CentLab jest wykonywanie badań, analiz i pomiarów, jak również interpretacji otrzymanych wyników. Posiadamy wysokiej klasy specjalistów, co umożliwia nam prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych oraz ich upowszechniania. Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab jest rzeczywistym członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowanym pod nr 1073.

p.o. Kierownika Laboratorium
mgr Mirosław Cimoch

Kontakt
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
tel.: 22 375 05 30
e-mail: centlab@ios.edu.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Wykonywanie analiz chemicznych związków organicznych i nieorganicznych w próbkach środowiskowych oraz biologicznych.
 • Wykonywanie oznaczeń parametrów środowiska monitorowanych w ramach następujących międzynarodowych i krajowych programów środowiskowych:
  • Program EMEP (European Monitoring Evaluation Programme)
  • Program GAW/WMO (Global Atmosphere Watch / World Meteorological Organization)
  • Program PMŚ (Państwowy Monitoring Środowiska)
  • Program ZMŚP (Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego)
 • Prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywania i wdrażania nowych procedur badawczych,
 • Współpraca z zakładami IOŚ-PIB
 • Prowadzenie praktyk studenckich.

CERTYFIKATY

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab (do 2014 Laboratorium Monitoringu Środowiska) jest akredytowanym laboratorium badawczym zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 17025:2018-02 o nr akredytacji AB 336.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 336zakres akredytacji