Ustawienia

FORUM INNOWACYJNOŚCI

Podsumowanie XIII Forum Innowacyjności

Partnerem merytorycznym XIII Forum Innowacyjności był  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, który posiada ponad 30 letnie doświadczenie w realizacji projektów geotermalnych w Polsce. Do udziału zaproszeni zostali również ...
WIĘCEJ

Podsumowanie XII Forum Innowacyjności

Podczas XII FORUM INNOWACYJNOŚCI wspólnie z zaproszonymi ekspertami omówiono możliwości wykorzystania energii wód termalnych oraz ciepła pozyskiwanego z gruntu do celów ciepłowniczych. Zwrócono uwagę na pozyskiwanie energii oraz jej magazynowanie. ...
WIĘCEJ

Podsumowanie XI Forum Innowacyjności

Celem spotkania było przedstawienie zagrożenia jakim jest współczesna zmiana klimatu dla zasobów wodnych kraju z omówieniem realizowanychi możliwych do podjęcia działań adaptacyjnych i zapobiegawczych. XI FORUM INNOWACYJNOŚCI otworzył prof. dr ...
WIĘCEJ

XI Forum Innowacyjności

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszamy na: XI FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat ...
WIĘCEJ

Podsumowanie IX Forum Innowacyjności

Celem spotkania było wskazanie roli lasów w dostarczaniu usług ekosystemowych oraz wyzwań stojących przed lasami  w świetle zmian klimatu. W trakcie sesji poruszone zostały tematy związane z:– możliwościami retencji węgla ...
WIĘCEJ