Ustawienia

IX FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa zapraszamy na IX FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”, które odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 10.00

AGENDA WYDARZENIA

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu
FB Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Celem spotkania będzie dyskusja w ramach szerokiego grona ekspertów nad wyzwaniami stojącymi przed gospodarką leśną wobec zmian klimatu.

W spotkaniu udział wezmą:

 • prof.dr.hab. Jarosław Socha – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Marzena Niemczyk – prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • dr hab. inż. Adam Kaliszewski – prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa,
 • prof. dr hab. Janusz Olejnik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek – adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • dr inż. Klaudia Ziemblińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Marek Urbaniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr hab. Tomasz Jaworski – prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa,
 • dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • dr hab. inż. Piotr Wężyk – prof. UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Janusz Łogożny – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa, MKiŚ
 • Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej
 • prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
 • prof. dr hab. Andrzej Jagodziński – Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski – Główny Specjalista, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
 • dr inż. Janusz Dawidziuk – Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY CLICKMEETING PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI 
(link do formularza)

ZAPRASZAMY!