Ustawienia

XI Forum Innowacyjności

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym

serdecznie zapraszamy na:

XI FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

18 listopada 2021 r. godz.10.00

AGENDA WYDARZENIA

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu FB Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Celem spotkania będzie dyskusja na temat zagrożeń jakim są zmiany klimatu dla zasobów wodnych kraju z omówieniem realizowanych i możliwych do podjęcia działań adaptacyjnych i zapobiegawczych w ramach szerokiego grona ekspertów, w tym przedstawicieli instytucji państwowych.

W spotkaniu udział wezmą:

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • prof. dr hab. Mirosław Miętus – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Zastępca Dyrektora
  • dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz – prof. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
  • dr Paweł Przygrodzki – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju
  • Wojeciech Skowyrski – Dyrektor PGW Wody Polskie
  • dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca dyrektora, departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury
  • Anna Maria Landowska – Kierownik, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  • Michał Starnowski– Starszy brygadier, Naczelnik Koordynacji Ratownictwa w Biurze Planowania Operacyjnego Komendy Głównej, Państwowa Straż Pożarna


ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY CLICKMEETING PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI 
(link do formularza)

ZAPRASZAMY!