Ustawienia

ESEN Newsletter nr 3: Narzędzia i metody szkolenia przyszłych inicjatorów zmian w przedsiębiorstwach społecznych

Wspólna praca różnorodnych organizacji z kilku krajów w celu osiągnięcia obranego celu prowadzi do nowych spostrzeżeń i lepszego zrozumienia otaczającego nas świata.

Partnerstwo ESEN powstało, aby rozpowszechniać ideę przedsiębiorczości społecznej, dzielić się dobrymi praktykami oraz wiedzą, która umożliwi rozwój tego sektora. Zakładając konsorcjum nie zdawaliśmy sobie sprawy, że pandemia Covid wpłynie na istotność tej tematyki w przestrzeni publicznej.

Dzięki inicjatywie ESEN opracowujemy narzędzia, z których skorzystać będą mogli przedsiębiorcy społeczni oraz inne zainteresowane tą tematyką osoby z całego świata. Potrzeba edukacji z zakresu ekonomii społecznej rośnie, szczególnie podczas kryzysu związanego z pandemią.  

Pandemia wymusiła na nas wszystkich dostosowanie się do dystansu społecznego, mniejszego zaangażowania w bezpośrednie działania czy ograniczenie spotkań. Nowe warunki funkcjonowania odbiły się na sektorze społecznym. Również sposób naszej pracy jako konsorcjum uległ zmianie. Zbierając dobre praktyki z krajów partnerskich musieliśmy uwzględnić nowe trudności, z którymi mierzą się obecnie przedsiębiorcy.  

Jednocześnie planowana przez nas ścieżka edukacyjna wymagała dostosowania do obecnych warunków biznesowych i społecznych. Powstały nowe potrzeby edukacyjne, którym jako konsorcjum powinniśmy sprostać. Wypracowane w ramach inicjatywy ESEN materiały będą zatem dostępne przede wszystkim w atrakcyjnej dla odbiorców wersji cyfrowej.

Jak odbudować sektor?

Tworząc materiały edukacyjne zastanawialiśmy się jak sprawić, aby były one uniwersalne i trafiły do większego grona odbiorców – nie tylko przedsiębiorców społecznych, ale i osób zainteresowanych sektorem społecznym czy potencjalnych przyszłych założycieli takich firm. Zupełnie inne bowiem są potrzeby edukacyjne wspomnianych grup.

Edukacyjny pakiet powinien wesprzeć w osiągnieciu sukcesu początkowych przedsiębiorców oraz wspomóc odbudowę potencjału istniejących przedsiębiorstw.  Pandemia Covid spowodowała zamrożenie niektórych rodzajów działalności, w tym między innymi gastronomii. Konieczne staje się zatem przemyślenie sposobów funkcjonowania firmy w obliczu podobnych zagrożeń czy możliwości wykorzystania w większym stopniu narzędzi cyfrowych. Sytuacja Covid’owa pokazała, jak bardzo nietrwały jest kapitalistyczny system ekonomiczny, co może okazać się pewną szansą dla ekonomii społecznej, aby zaczęła odgrywać coraz większą rolę. Pandemia jednocześnie wręcz wzmocniła znaczenie wartości takich jak bezpieczeństwo, zaufanie oraz opieka, które są na stałe w pisane w sposób funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

Praca podczas pandemii była szczególnym wyzwaniem z jakim przyszło się mierzyć naszemu partnerstwu.

Każdy kraj europejski posiadał własne obostrzenia, co uniemożliwiło nam praktykowane dotychczas spotkania bezpośrednie. Z kolei praca w trybie zdalnym niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego też podjęto decyzję o zwiększeniu ilości spotkań online, dzięki czemu członkowie konsorcjum byli w stałym kontakcie i kontynuowano prace nad materiałami. Konieczne było także zadbanie o motywację do dalszych prac i okazywanie większego wsparcia czy zrozumienia wobec trudności organizacyjnych.

Mamy nadzieję, że nasza praca i jej rezultaty pozwolą każdemu na zaadaptowanie bardziej elastycznego sposobu myślenia i pracy w swoim przedsiębiorstwie społecznym. Jednocześnie wypracowany pakiet edukacyjny podległ będzie konsultacjom, dzięki czemu stanie się jeszcze bardziej dostosowany do obecnie tak szybko zmieniającego się rynku.

Europejski pakiet edukacyjny dla przedsiębiorstw społecznych

Wypracowanie materiałów edukacyjnych (sylabusa) jest jednym z kluczowych rezultatów inicjatywy ESEN. Dzięki bezpłatnym i aktualnym źródłom wiedzy przedsiębiorcy społeczni będą mogą zainspirować się najlepszymi praktykami z różnych krajów. Jednocześnie poznają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w państwach europejskich.

Poprzez realizację zadań związanych z inicjatywą ESEN pragniemy stworzyć innowacyjny i funkcjonalny system kształcenia i szkolenia, który wspierać będzie rozwój ekonomii społecznej. Opracowywany pakiet edukacyjny to elastyczny instrument zawierający nowoczesne metody, techniki i koncepcje naukowe oraz zaspokajający w sposób integracyjny potrzeby różnych grup docelowych.

Wkrótce udostępnione materiały obejmować będą większość aspektów związanych z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym między innymi jak dzielić się zyskami w organizacji, aby zapewnić jej zrównoważony wzrost.

Sylabus będzie zawierał również aspekty związane z planowaniem sprzedaży produktów czy usług oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przedstawione zostaną w nim także elementy wspierające zrozumienie kanwy biznesu społecznego oraz tworzenia i postrzegania strategii marketingowych czy komunikacyjnych. Opracowywany pakiet edukacyjny jest bardzo obszerny pod względem treści i różnorodny, jeśli chodzi o tematykę, dlatego też podzielony został na moduły, a każdy uczestnik wsparcia będzie miał możliwość indywidualnego dostosowania programu do swoich potrzeb. Partnerzy poświęcili dużo czasu na dyskutuję o charakterze, formacie i celach treści zawartych w sylabusie, które wkrótce zostaną przetłumaczone na języki partnerów projektu. Cały materiał zostanie umieszczony na platformie e-learningowej. Następnym ważnym krokiem projektu ESEN będzie przetestowanie platformy, podczas pilotażowego szkolenia.

Zachęcamy do śledzenia postępów naszych prac.