Ustawienia

Podsumowanie XII Forum Innowacyjności


Podczas XII FORUM INNOWACYJNOŚCI wspólnie z zaproszonymi ekspertami omówiono możliwości wykorzystania energii wód termalnych oraz ciepła pozyskiwanego z gruntu do celów ciepłowniczych. Zwrócono uwagę na pozyskiwanie energii oraz jej magazynowanie.

XII FORUM INNOWACYJNOŚCI otworzył dr Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju oraz dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Moderator wydarzenia: dr hab. Piotr Szrek – Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Wśród prelegentów znaleźli się:

 • dr Mariusz Socha – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Wiesław Kozdrój – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski –  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Jarosław Zacharski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Panel dyskusyjny nt. „Geotermia w ekologicznej gminie” moderował: Grzegorz Burek – redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia
Wśród panelistów znaleźli się :

 • dr Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
  Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju
 • Dominik Bąk – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
 • dr Mariusz Socha – Ekspert ds. geotermii, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Geotermia Polska Sp. z o.o.
 • Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew

Najważniejsze wnioski  ze spotkania dotyczyły m.in.:
Konieczne jest:
optymalne wykorzystywanie zasobów geotermalnych Polski, szczególnie w sieciach ciepłowniczych miast, które są położone w obszarach występowania tych zasobów (jest ich potencjalnie kilkadziesiąt). Wykorzystanie potencjału wód termalnych powinno odbywać się we wszechstronny sposób, obejmując także inne dziedziny ważne społecznie i gospodarczo, m.in. rolnictwo (w szczególności szklarnie), balneoterapię i rekreację;
opracowanie i wdrożenie optymalnych technologii geologicznych, wiertniczych, energetycznych i innych w zakresie udostępniania, eksploatacjii wykorzystywania wód termalnych oraz gruntowych pomp ciepła;
rozpoznanie regionalnej budowy geologicznej kraju pod kątem udokumentowania struktur przydatnych dla magazynowania energii i jej nośników, a także dla bezpiecznego i wydajnego składowania CO2 w ramach wdrożenia technologii CCS – jedynej szansy na bezemisyjną energetykę opartą na paliwach kopalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne są na kanale  YouTube IOŚ-PIB

Prezentacja „Potencjał geotermalny Polski – zagospodarowanie i perspektywy
Prezentacja „Geotermia niskotemperaturowa – innowacyjne rozwiązania, kierunki rozwoju”
Prezentacja „CCS bezpieczną technologią niwelującą emisje CO2”
Prezentacja „Wykorzystanie wybranych struktur geologicznych do podziemnego magazynowania substancji”