Ustawienia

Podsumowanie XI Forum Innowacyjności

Celem spotkania było przedstawienie zagrożenia jakim jest współczesna zmiana klimatu dla zasobów wodnych kraju z omówieniem realizowanych
i możliwych do podjęcia działań adaptacyjnych i zapobiegawczych.

XI FORUM INNOWACYJNOŚCI otworzył prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Wśród prelegentów znaleźli się:

  • dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz – prof. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
  • dr Paweł Przygrodzki – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca dyrektora, departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury
  • Anna Maria Landowska – Kierownik, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodne
  • st. bryg. Michał Starnowski – Naczelnik Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa w Biurze Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Najważniejsze wnioski  ze spotkania dotyczyły m.in.:

  • Współczesne zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla zasobów wodnych kraju i w ten sposób mogą być czynnikiem obniżającym bezpieczeństwo żywnościowe, bytowe i ekonomiczne kraju.
  • Zagrożenia te stanowią wyzwanie zarówno dla administracji publicznej każdego szczebla, jak i odpowiednich służb technicznych.
  • Podejmowane są aktualnie różnorodne działania o charakterze ograniczających skutki obecnie występujących problemów w gospodarce wodnej jednak ich skala wydaje się być niewystarczająca.

Moderator wydarzenia: prof. dr hab. Mirosław Miętus – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Zastępca Dyrektora

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne są na kanale  YouTube IOŚ-PIB

Prezentacja „Wyzwania dla gospodarki wodnej w Polsce w świetle zmiany klimatu
Prezentacja „System prognozowania i ostrzegania hydrologicznego w Polsce wobec zmiany klimatu”