Ustawienia

XII FORUM I INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym

serdecznie zapraszamy na:

XII FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”
17 grudnia 2021 r. godz.10.00

AGENDA WYDARZENIA

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu FB Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Celem spotkania będzie dyskusja, na temat zwiększenia możliwości wykorzystania energii wód termalnych oraz ciepła pozyskiwanego z gruntu do celów ciepłowniczych, w ramach szerokiego grona ekspertów, w tym przedstawicieli instytucji państwowych.

W spotkaniu udział wezmą:

 • Minister Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
  Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju
 • Dominik Bąk – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
 • dr hab. Piotr Szrek – Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Mariusz Socha – Ekspert ds. geotermii, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Wiesław Kozdrój – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Grzegorz Burek – Redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia
 • Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Geotermia Polska Sp. z o.o.
 • Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew
 • Jarosław Kotyza – Kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini,
  Wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Jarosław Zacharski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski –  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy


ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY CLICKMEETING PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI 
(link do formularza)

ZAPRASZAMY!