Ustawienia

XIII FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszamy na:

XIII FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”, które odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00.

AGENDA WYDARZENIA

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu FB Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce.

W spotkaniu udział wezmą:

 • Minister Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Piotr Sprzączak – Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • dr hab. inż. Wiesław Bujakowski – prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. inż.  Leszek Pająk – prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Mateusz Żeruń – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Edyta Majer – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Mariusz Socha – Ekspert ds. geotermii, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. inż. Anna Sowiżdżał – prof. Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • dr inż. Maciej Miecznik – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. inż. Beata Kępińska – prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. inż. Tomasz Śliwa – prof. Wydz. Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY CLICKMEETING PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI.

ZAPRASZAMY!