Ustawienia

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Jesteśmy interdyscyplinarnym ośrodkiem publicznym zajmującym się analizą zmiany klimatu i jej skutków. Powstaliśmy w 2020 roku w ramach IOŚ-PIB, aby dostarczać wiedzę i rozwiązania w obszarze polityki klimatycznej – wspieramy administrację centralną i samorządową, współpracujemy z uczelniami, instytucjami i ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Nasze projekty dotyczą m.in. zapobiegania zmianie klimatu, adaptacji do zmiany klimatu, społeczno-gospodarczych skutków zmiany klimatu, czy też edukacji klimatycznej. Odporność klimatyczna, sprawiedliwa transformacja, zielone umiejętności, bezemisyjny i niskoemisyjny transport, zielone innowacje, zrównoważone finanse – to tylko niektóre obszary działania KOZK. Organizujemy również międzynarodowe i krajowe wydarzenia poświęcone ważnym zagadnieniom zielonej transformacji.

AKTUALNOŚCI

Oferta badawcza

Oferta usługowa

BLOG

Miasta potrzebują nowej umowy społecznej, by skutecznie poprowadzić świat ku neutralności klimatycznej Obszary miejskie wytwarzają ponad 80 proc. globalnego PKB i 70 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych, więc ich rolą jest przewodzenie wysiłkom, by ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza względem okresu przedprzemysłowego. Jednak jeśli ma się to udać i jeśli mamy zachować nadzieję na przyszłość, miasta muszą przyjąć nową umowę społeczną, opartą na bezwarunkowym dochodzie podstawowym, opiece zdrowotnej i przystępnych cenowo mieszkaniach
Zielone obligacje w Polsce – Wydanie Specjalne Kwartalnika KOZK Zielone obligacje – temat Wydania Specjalnego Kwartalnika KOZK – to niezwykle perspektywiczny instrument finansowy, który może korzystnie wpłynąć na sytuację polskich samorządów. Jak jednak wynika z niedawnego raportu Ministerstwa Finansów, … Czytaj więcej.
Kwartalnik KOZK 4/2021: Zrównoważone finanse Zielone, zrównoważone finanse nie są już perspektywą do przedyskutowania. To rzeczywistość, do której trzeba się przystosować. Firmy, samorządy i osoby fizyczne potrzebują jednak wiedzy o tym, jak zdobyć środki potrzebne … Czytaj więcej.
Klimat dla zrównoważonego rozwoju – badanie MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa nie pytają już, czy warto inwestować w zrównoważony rozwój, lecz po prostu to robią – wynika z badania „Smart Industry Polska 2021 – droga polskiego przemysłu … Czytaj więcej.
Kwartalnik KOZK 3/2021: Sprawiedliwa Transformacja Kolejny Kwartalnik KOZK poświęcamy Sprawiedliwej Transformacji – w artykułach otwierających staramy się przybliżyć to zagadnienie w trzech równorzędnych wymiarach: strategicznym, ekonomicznym i społecznym. Wskazujemy w nich największe stojące przed nami … Czytaj więcej.
KOZK na webinarze ECCO Youth Foundation o edukacji klimatycznej Sposoby angażowania młodych ludzi w działania proklimatyczne i ich wkład w przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu były tematami dyskusji webinarium poświęconym zwiększaniu świadomości ekologicznej, zorganizowanym przez indonezyjską organizację młodzieżową ECCO Youth … Czytaj więcej.

ZAKŁADY

Zakład Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu
Zakład Zielonych Technologii Energetyczno-Klimatycznych
Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu