Ustawienia

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „Business Intelligence w Ochronie Środowiska”

Program studiów „Business Intelligence w Ochronie Środowiska” obejmuje cztery ścieżki kształcenia:

  • podstaw technologii ICT i systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ich umiejscowienia w systemie zarządzania, monitoringu i ochrony środowiska
  • podstaw wykorzystywania narzędzi i metodyki zarządzania informacją (Data Management)
  • metodyki i technologii zintegrowanej analizy danych (Data Science)
  • technologii i praktycznego wykorzystywania informacji zarządczej wraz z technikami jej wizualizacji (Business Intelligence).

Adresaci studiów:

  • Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.
  • Wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie baz danych, zarządzania informacją, przetwarzania i analizy danych, dostarczania informacji zarządczej niezbędne w pracy zawodowej w szczególności w zakresie zarządzania środowiskiem.
  • Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, pracownikom gmin i powiatów zajmującym się ochroną środowiska.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Termin składania dokumentów: 25.09.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty! Informacje znajdują się pod adresem: https://ios.edu.pl/studia-podyplomowe/business-intelligence-w-ochronie-srodowiska/