Ustawienia

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „Klimat i Energia – praktyczne aspekty”

Program studiów „Klimat i Energia – praktyczne aspekty” obejmuje następujące zagadnienia:

 • Ekonomia Energii
 • Cele zrównoważonego Rozwoju, a Klimat
 • Praktyczne aspekty planowania rozwojowego z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich
 • Regulacje krajowe z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem, a także udziału społeczeństwa w tym procesie
 • Finansowanie transformacji energetycznych z wykorzystaniem środków UE
 • Inwentaryzacja i raportowanie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych
 • Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS)
 • Polityka klimatyczna – podstawy naukowe, negocjacje międzynarodowe, tworzenie polityki w UE, rola instrumentów opartych na carbon price
  i konstrukcja EU ETS, kierunki rozwoju na świecie i UE
 • Koncepcje i założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu “Fit for 55”.

Adresaci studiów:

 • Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.
 • Wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie zagadnień związanych z adaptacją do zmian klimatu, inwentaryzacją, Unijnym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz z obszaru polityki klimatycznej. Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, WDOŚ, WFOŚiGW, oraz przedsiębiorcom działającym w sektorze energii, klimatu oraz ochrony środowiska.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Termin składania dokumentów: 2.10.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty! Informacje znajdują się pod adresem: https://ios.edu.pl/studia-podyplomowe/klimat-i-energia/