Ustawienia

CONVENTION ON LONG-RANGETRANSBOUNDARY AIR POLLUTION

W dniach 10-12 maja odbyło się 24. spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Pomiarów Modelowania (EMEP TFMM), działającej w ramach Konwencji i Transporcie Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości (LRTAP). W spotkaniu brali udział delegaci z krajów będących członkami konwencji oraz eksperci reprezentujący środowisko naukowe. Dyskusje dotyczyły realizacji prac Grupy w odniesieniu do udoskonalania metod badawczych, technik pomiarowych i modeli jakości powietrza. Instytut Ochrony Środowiska -Państwowy Instytut Badawczy jest zaangażowany w prace Konwencji – m.in. dostarcza krajowe dane emisyjne oraz prowadzi należącą do sieci EMEP  stację monitoringową „Puszcza Borecka”. Nasi Pracownicy pełnią również rolę ekspertów i delegatów do Grup Zadaniowych Konwencji.

Program spotkania

Galeria