Ustawienia

Raport z rynku CO2 – wrzesień 2022

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru „Raport z rynku CO2”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W tym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego dotyczące uprawnień EUA.

Ponadto, w numerze, m.in.:

  • Najważniejsze wydarzenia rynkowe września 2022 r.
  • Czy można już zacząć mówić o odwróceniu trendu wzrostowego na rynku uprawnień do emisji?
  • Prace nad wdrożeniem mechanizmu z Artykułu 6.4 Porozumienia paryskiego
  • Polityka klimatyczna Korei Płd.
  • Najważniejsze informacje z innych systemów ETS
  • Kalendarium najważniejszych wydarzeń października 2022 r.