Ustawienia

Białowieża Forest: Podsumowanie warsztatu nt. „Wizja i cele zarządzania dobrem Światowego Dziedzictwa”

12 października odbyło się (online, na platformie ClickMeeting) spotkanie podsumowujące warsztat pt. „Wizja i cele zarządzania dobrem Światowego Dziedzictwa”organizowane w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Warsztaty odbyły się stacjonarnie w Hajnówce w terminie 26-27.09.2022 r.

Celem warsztatów było:

  • uzgodnienie wizji Dobra Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest,
  • określenie celów zarządzania Dobrem.

Prezentacja ze spotkania

Nagranie ze spotkania