Ustawienia

Białowieża Forest: podsumowanie warsztatów pt. „Strefy ochronne – założenia, pojęcia, zasady i kryteria”

6 września odbyło się (online, na platformie ClickMeeting) spotkanie poświęcone „Strefom ochronnym – założenia, pojęcia, zasady i kryteria” organizowane w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem spotkania było: uzgodnienie założeń i ustalenie kryteriów modyfikacji stref ochronnych w Puszczy Białowieskiej , z uwzględnieniem roli, jakie pełnią one w osiąganiu celu nadrzędnego zarządzania w obszarze Białowieża Forest.

Prezentacja „Strefy ochronne – założenia, pojęcia, zasady i kryteria”

Nagranie z warsztatów