Ustawienia

Wstępny raport zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze

Zespół 49 naukowców z renomowanych państwowych instytutów badawczych i uczelni przeanalizował kilkadziesiąt tysięcy wyników badań i 200 pozycji literatury zagranicznej. Eksperci dokonali analizy zdjęć satelitarnych i innych dostępnych materiałów badawczych z okresu poprzedzającego masowe śnięcie ryb oraz z czasu, kiedy zjawisko było obserwowane na rzece. Przygotowany przez zespół raport składa się z ekspertyz naukowych, wraz z wynikami badań. Dokument zawiera pogłębione analizy, dotychczasowe ustalenia oraz rekomendacje. Raport powstał pod redakcją dr hab. Agnieszki Kolady z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, która wnioski przedstawiła 29 września 2022 r. podczas konferencji podsumowującej prace zespołu. Raport Zespołu do spraw sytuacji powstałej na rzece Odrze, powołanego przez minister klimatu i środowiska, stanowi podstawę dalszych kierunkowych badań dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy.

WSTĘPNY RAPORT ZESPOŁU DS. SYTUACJI NA RZECE ODRZE – WERSJA FINALNA

W przypadku wszelkich pytań dotyczących raportu, prosimy o kontakt pod adresem:
raportodra@ios.edu.pl

WSTĘPNY RAPORT ZESPOŁU DS. SYTUACJI NA RZECE ODRZE – WERSJA PRZED ROZSZERZENIEM