Ustawienia

Podsumowanie X Forum Innowacyjności

Celem spotkania było przybliżenie zagadnień związanych z dynamicznym rozwojem energetyki rozproszonej w tym opracowanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Akademie Górniczo-Hutniczą narzędzi. Podczas Forum poruszono także kwestie zmieniającej się legislacji oraz tworzących się centralnych systemów informacji takich jak CSIRE.

Partnerem merytorycznym X Forum Innowacyjności było  Konsorcjum Naukowe KlastER, w skład którego wchodzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Konsorcjum jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG / umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.

X FORUM INNOWACYJNOŚCI otworzył dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wśród prelegentów znaleźli się:

 • Michał Wójtowicz – Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Mariusz Hujdus – Rzecznik prasowy, 
 • Marek Zaborowski – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Janusz Mazur – Zastępca Dyrektora ds. sprzedaży i obrotu energią, Krakowski Holding Komunalny S.A.,
 • Krzysztof Gomulski – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Marek Rafalski – R&D Project Manager Tauron Dystrybucja S.A.,
 • Sławomir Walkowiak – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Ireneusz Perkowski – Dyrektor Biura Obrotu Energią Control Process S.A.,
 • Adam Andrzejczuk – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Grzegorz Wójciak – Gmina Ochotnica Dolna,
 • dr inż. Krzysztof Chmielowiec – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • dr inż. Ada Brzoza – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • dr Sławomir Kopeć – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Ryszard Cetnarski – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Mecenas Michał Będkowski-Kozioł – Kancelaria  Kochanski & Partners, 
 • Andrzej Kaźmierski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Daniel Raczkiewicz – Kancelaria Doradztwa Rynku Energii,
 • dr Artur Kopijkowski-Gożuch – Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych,
 • Piotr Ordyna – Doradca Zarządu ds. Regulacji, Tauron Dystrybucja,
 • Lesław Winiarski – Kierownik Projektu OIRE, Biuro Pomiarów Energii,  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Najważniejsze wnioski  z panelu dyskusyjnego  nt. „Zmieniające się uwarunkowania legislacyjne dla energetyki rozproszonej” dotyczyły m.in.:

 • Rozwój energetyki rozproszonej w dużej mierze jest uzależniony od rozwoju dedykowanych narzędzi tak technicznych jak i informatycznych.
 • Znaczne potrzeby względem energetyki rozproszonej zgłaszają coraz liczniejsze grupy podmiotów w tym np. samorządy, odbiorcy przemysłowi
  czy Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych.
 • Uczestnicy wydarzenia dostrzegają mankamenty oraz niedoskonałość obecnej legislacji w tym przede wszystkim w zakresie klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych.
 • Zaproponowane podczas Forum propozycje zmian legislacyjnych w opinii niektórych uczestników mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora energetyki rozproszonej
  w tym przede wszystkim dostarczyć zasadny model biznesowy takim podmiotom.
 • Odbiorcy końcowi (i nie tylko) zyskają duże możliwości rozwoju w kierunku energetyki rozproszonej dzięki rozwojowi Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE) gdzie funkcję Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) pełnią Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).
 • Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – może stanowić  źródłoi sposób finansowania społeczności energetycznych.

Moderator dyskusji: dr inż. Karol Wawrzyniak – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne jest na kanale  YouTube IOŚ-PIB.

Prezentacja „Podstawowe informacje o Projekcie KlastER/Gospostrateg”
Prezentacja „Prezentacja narzędzia Zefir”
Prezentacja „Potrzeby odbiorców przemysłowych”
Prezentacja „Narzędzia Chronos Monitoring”
Prezentacja „Flexon platforma usług  elastyczności”
Prezentacja „Promowanie spółdzielni energetycznych – Aplikacja PayFair”
Prezentacja „Inteligentne opomiarowanie zużycia energii w Gminie Ochotnica Dolna – doświadczenia z pilotażowego wdrożenia systemu monitoringu prognozowania produkcji i zużycia energii w Gminie Ochotnica Dolna na podstawie wybranych punktów”
Prezentacja „Ocena falowników fotowoltaicznych instalacji prosumenckich na zgodność z kodeksem sieci NC RfG  oraz wymogami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”
Prezentacja „System monitoringu zasobów oraz stacje pomiarów środowiskowych jako narzędzia wspierające zarządzanie klastrem”
Prezentacja „Koncepcja usługi redukcji szczytu eksportowanej mocy”
Prezentacja „Piaskownice regulacyjne”
Prezentacja „CSIRE a energetyka rozproszona”