Ustawienia

Global e-Mobility Forum 2021. Przyszłość elektromobilności to edukacja

5 088 uczestników ze 167 krajów – taką publiczność zgromadziło Global e-Mobility Forum 2021, jedno z najważniejszych światowych wydarzeń dotyczących elektromobilności. Istotniejsze jest jednak, że uczestnicy konferencji podzielili się wiedzą o tym, co elektromobilność przyniesie nie tylko kierowcom, ale rynkowi pracy, systemowi edukacji czy też… urbanistom.

Zorganizowane przez KOZK Global e-Mobility Forum 2021 (GEF) poświęcone było bowiem temu, jak elektromobilność wpłynie na całą znaną nam dziś rzeczywistość. Bo to, że zamiast dystrybutora na stacji benzynowej samochody będą potrzebować ładowarek, okazuje się tylko jedną z wielu nowości. 

Potencjał elektromobilności wykracza poza same korzyści środowiskowe: obejmuje również tworzenie miejsc pracy. W sektorze elektromobilności w Europie około 40 proc. miejsc pracy będzie związanych z utrzymaniem infrastruktury ładowania – powiedział Marcus Heinz, Reprezentant Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie. – To także wielka szansa dla krajów rozwijających się. W 1999 roku ponad połowa produkcji motoryzacyjnej miała miejsce w USA, Niemczech i Japonii. W 2020 roku była to już jedna czwarta, a produkcja branży bardzo rozwinęła się, choćby w Chinach i Brazylii – mówił.

A urbaniści? Ten ciekawy wątek poruszyła Carolina Parra z chilijskiej Agencji Efektywności Energetycznej. Rozwój kapitału ludzkiego w kontekście e-mobilności nie powinien ograniczać się do inżynierów elektryków. Trzeba mieć na uwadze rolę m.in. urbanistów i inżynierów miejskich, którzy muszą współpracować, aby zapewnić odpowiednie warunki dla rozwoju pojazdów elektrycznych – powiedziała ekspertka.

Szerokie wprowadzenie nowych technologii będzie wymagać więc nowych, wykwalifikowanych kadr – a to jest zadanie dla systemu edukacji. Temu zagadnieniu poświęcono panele „Mobilność i biznes a wyzwania przyszłości – nowe umiejętności i edukacja w sektorze motoryzacyjnym” oraz „Napędzając edukację – odpowiedzi na wyzwania stawiane przez sektor motoryzacyjny”. Pozostałe dwa panele „Międzynarodowe wyzwania i szanse w kontekście transformacji sektora motoryzacyjnego” oraz „Elektromobilność w mediach” odnosiły się do rozwoju branży motoryzacyjnej oraz roli mediów w rozwoju elektromobilności. 

Wśród moderatorów i prelegentów znaleźli się m.in. Mathias Cormann – Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Andreas Scheuer – Federalny Minister Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec, Steven van Weyenberg – Sekretarz Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Eduard Muřický – Wiceminister Sekcji Przemysłu i Budownictwa w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Karol Galek – Drugi Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej, a także Kris Peeters – Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wspomniany już Marcus Heinz, jak i Michał Kurtyka – Prezydent COP24, były Minister Klimatu i Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc kształtować rozwój rynku elektromobilności, przygotowując i edukując jego przyszłych pracowników. Bez wykwalifikowanych kadr nie będzie bowiem można mówić o czystym transporcie – powiedziała zastępca kierownika KOZK dr Alicja Pawłowska-Piorun.

Patronami honorowymi GEF2021 byli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Europejska Komisarz ds. Transportu Adina Vălean, Bank Światowy oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.