Ustawienia

Konferencja podsumowująca realizację projektu doradztwa strategicznego w ramach Projektu Miasto Z Klimatem – etap II

12 września 2023 roku w siedzibie IOŚ-PIB przy ul. Słowiczej 32 w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca przedsięwzięcie pn. Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem, które realizowane było od ponad dwóch lat przez Konsorcjum w składzie IOŚ-PIB (lider) oraz IETU, NCBJ i IBL (partnerzy).
W wydarzeniu uczestniczyło ponad m.in. przedstawiciele MKiŚ, NFOŚiGW, prezydenci, burmistrzowie oraz inni przedstawiciele urzędów miast uczestniczących w projekcie, a także szerokie grono osób zainteresowanych transformacją miast w kierunku neutralności i odporności klimatycznej. Konferencja była okazją do podziękowania miastom za wielomiesięczną współpracę. Zaprezentowano referaty przekrojowe dot. zakresu wsparcia eksperckiego świadczonego w ramach projektu, tj. jakości powietrza, zieleni miejskiej, retencji miejskiej, transportu zeroemisyjnego oraz transformacji energetycznej. Zostały one przygotowane wspólnie przez ekspertów oraz przedstawicieli urzędów miast, którzy przybliżyli doświadczenia poszczególnych ośrodków miejskich w różnych aspektach adaptacji do zmian klimatu.
Rezultaty projektu, tj. Mapy drogowe transformacji miast w kierunku neutralności i odporności klimatycznej oraz produkty wsparcia eksperckiego (ponad 100 różnego rodzaju opracowań, map, algorytmów itd.), konsorcjum realizujące projekt przekazało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Poniżej prezentacje wygłoszone przez prelegentów podczas konferencji: