Ustawienia

GEOTERMIA

Podsumowanie XIII Forum Innowacyjności

Partnerem merytorycznym XIII Forum Innowacyjności był  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, który posiada ponad 30 letnie doświadczenie w realizacji projektów geotermalnych w Polsce. Do udziału zaproszeni zostali również ...
WIĘCEJ

Podsumowanie XII Forum Innowacyjności

Podczas XII FORUM INNOWACYJNOŚCI wspólnie z zaproszonymi ekspertami omówiono możliwości wykorzystania energii wód termalnych oraz ciepła pozyskiwanego z gruntu do celów ciepłowniczych. Zwrócono uwagę na pozyskiwanie energii oraz jej magazynowanie. ...
WIĘCEJ

25 lat rozwoju geotermii w Polsce

11 kwietnia 2019 r. w Gmachu Sejmu RP została uroczyście otwarta wystawa „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”. Ekspozycja składa się z 12 plansz informacyjnych oraz materiałów multimedialnych. Wystawa zorganizowana ...
WIĘCEJ