Ustawienia

25 lat rozwoju geotermii w Polsce

11 kwietnia 2019 r. w Gmachu Sejmu RP została uroczyście otwarta wystawa „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”.
Ekspozycja składa się z 12 plansz informacyjnych oraz materiałów multimedialnych. Wystawa zorganizowana została z okazji 25-lecia istnienia pierwszej, w polskiej historii, spółki wykorzystującej ciepło wód geotermalnych – firmy PEC Geotermia Podhalańska S.A. Poza informacjami dotyczącymi zagadnienia geotermii oraz osiągnięciami Geotermii Podhalańskiej, przedstawione zostały kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W uroczystości otwarcia wystawy w Sejmie uczestniczyło ponad 40 osób: senatorów, posłów, ministrów i przedstawicieli resortów, reprezentantów świata nauki, samorządów i przedsiębiorstw energetyki geotermalnej. Inicjatorem i gospodarzem uroczystości była Poseł Anna Paluch, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a ekspozycję otworzył Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk. Minister w swoim wystąpieniu podkreślił liczne zalety geotermii: „To jest źródło wręcz doskonałe. To nie jest tylko źródło, które nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, ale to jest źródło, które nie powoduje w ogóle emisji CO2. Zatem nie tylko chronimy powietrze, ale również w bardzo istotny sposób przyczyniamy się do ochrony klimatu”. Minister podkreślił również zasługi prof. Jana Szyszki, który od wielu lat wspiera rozwój geotermii w Polsce.
Na ręce Poseł Anny Paluch okolicznościowy list do uczestników skierował także Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu. „Energia geotermalna jest obecnie jednym z najcenniejszych i coraz bardziej popularnych w świecie źródeł energii odnawialnej. Jej niepodważalnym atutem są ogromne, praktycznie niewyczerpywalne zasoby. Dlatego cieszę się, że możemy tę interesującą ekspozycję obejrzeć w gmachu Sejmu”. Marszałek podkreślił, że geotermia stanowi istotny element rozwoju gospodarczego a sukcesy energetyki geotermalnej są powodem do dumy. Zwrócił przy tym uwagę na wiodącą rolę Geotermii Podhalańskiej S.A. w rozwoju tej branży.
Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, jako współorganizator wystawy, podkreślił, że pokazuje ona dorobek całej branży geotermalnej w Polsce. Zaznaczył, że dofinansowanie z NFOŚiGW dotyczy zarówno badawczych odwiertów geologicznych, jak i projektów inwestycyjnych ciepłowni termalnych. Wsparcie obejmuje cały kraj, tylko Podhale czy Małopolskę, ale również Mazowsze, Dolny Śląsk, Łódzkie, Kujawsko-Pomorskie. Prezes Artur Michalski zwrócił również uwagę na dwa fakty dotyczące Geotermii Podhalańskiej. Po pierwsze, jest ona wzorem dla innych o czym świadczą liczne wizytacje i wycieczki. A po drugie, spółka ta systematycznie poprawia swoje wyniki finansowe, dzięki czemu maleją ceny ciepła dla konsumentów.
Wystawa znajduje się w holu głównym Sejmu na parterze (przy wejściu w kuluary) i można się z nią zapoznać do 13 kwietnia. Natomiast od 15 kwietnia ekspozycja będzie dostępna w siedzibie NFOŚiGW, a następnie w Ministerstwie Środowiska.
Organizatorami wystawy są PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcą Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

 

[masterslider id=”5″]

zdjęcia: Marta Marchlewska/ Kancelaria Sejmu oraz IOŚ-PIB