Ustawienia

Kwartalnik KOZK 3/2021: Sprawiedliwa Transformacja

Kolejny Kwartalnik KOZK poświęcamy Sprawiedliwej Transformacji – w artykułach otwierających staramy się przybliżyć to zagadnienie w trzech równorzędnych wymiarach: strategicznym, ekonomicznym i społecznym. Wskazujemy w nich największe stojące przed nami wyzwania i mamy nadzieję, że przyczynią się do pogłębionej refleksji nad tym arcyważnym tematem i zachęcą wszystkie podmioty transformacji do podjęcia wspólnego wysiłku i szerokiej współpracy.

Zachęcamy do lektury artykułów i wywiadów z ekspertami i praktykami Sprawiedliwej Transformacji – zarówno tymi projektującymi ją na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Piszemy również o wynikach konkursu „Miasto z Klimatem – analiza działań podejmowanych przez miasta” Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawiamy także relację z tegorocznej edycji Kongresu Polityki Miejskiej, będącej preludium World Urban Forum 11 (Światowego Forum Miejskiego). Odbędzie się ono w dn. 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. To wielkie i ważne wydarzenie będzie po raz pierwszy w swojej historii organizowane w naszej części Europy.

Polecamy też uwadze materiały zapowiadające najbliższe wydarzenia organizowane przez KOZK –międzynarodowe konferencje online „Global e-Mobility Forum 2021” (odbędzie się 25 listopada br.) oraz „Just Transition in Practice. Human-Oriented Solutions” (8 grudnia br.) i „Human Faces of Climate Change. Science in Practice for Just Transition” (9 grudnia br.).

W niniejszym wydaniu znajdą Państwo także inne inspirujące i interesujące materiały – serdecznie zapraszamy do lektury!

Kwartalnik jest dostępny tutaj.