Ustawienia

Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – prezentacja wyników

Serdecznie zapraszamy na prezentację wyników

Raportu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”

19 listopada 2021 r. godz. 10.00

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu FB IOŚ-PIB

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

W trakcie spotkania postaramy się udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania: Czy na wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miał na…

  • wzrost opłat za korzystanie z środowiska
  • fluktuacje na rynku odpadów surowcowych
  • uwarunkowania społeczne i gospodarcze
  • problemy i koszty zagospodarowania poszczególnych strumieni odpadów

Raport został zrealizowany w ramach „Pakietu opracowań, ekspertyz i wytycznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” na potrzeby MKiŚ, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Celem raportu było zebranie danych dotyczących kosztów gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzenie analizy trendów wraz ze wskazaniem głównych przyczyn wzrostu opłat za gospodarowanie tymi odpadami.


MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ PODCZAS WYDARZENIA TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY CLICKMEETING PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI 
(link do formularza)

ZAPRASZAMY!