Ustawienia

Białowieża Forest: Podsumowanie konferencji „Puszcza Białowieska – Światowe Dziedzictwo”

4 lipca Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował konferencję na zakończenie realizacji Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”. Konferencja odbyła się w siedzibie IOŚ-PIB.

Podczas spotkania Eksperci zaprezentowali następujące prezentacje:

Nagranie ze spotkania