Ustawienia

Raport z rynku CO2 – grudzień 2022

Zapraszamy do lektury grudniowego numeru „Raport z rynku CO2”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W tym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego dotyczące uprawnień EUA.

Ponadto, w numerze, m.in.:

  • Najważniejsze wydarzenia rynkowe grudnia 2022 r.
  • Zakończenie negocjacji kluczowych elementów EU ETS w ramach pakietu „Fit for 55”
  • Ustalenia w sprawie podatku granicznego CBAM
  • ETS dla budynków i transportu drogowego (BRT/ETS2) w kontekście dążenia do zeroemisyjności
  • Podsumowanie rynku uprawnień do emisji w 2022 r.
  • Propozycja nowych unijnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla
  • Polityka klimatyczna Nowej Zelandii
  • Najważniejsze informacje z innych systemów ETS
  • Kalendarium najważniejszych wydarzeń stycznia 2023 r.